сряда, 27 ноември 2019 г.

Представят възможностите за кариерно и професионално ориентиране на хора с увреждания в Казиното

На 28 ноември  от 15:00 часа в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино" ще се проведе среща за кариерно и професионалнo ориентиране на хора с увреждания.

Събитието няма официален характер и е вследствие на множество въпроси и запитвания, свързани с възможности за заетост. По време на срещата ще се обсъдят теми като кои са основните играчи на пазара на труда и каква е тяхната роля. 

Ще бъдат отбелязани най- важните стъпки, които всеки човек е добре да предприеме, за да стартира една успешна и ползотворна реализация в модерния свят- като отличен работник или преуспяващ предприемач. Ще бъдат показани успешно приключили казуси и дадени примери за блестящи личности.

Събитието има неформален характер и се организира в резултат на многото запитвания от хора с увреждания и техните близки. Новият закон за хората с увреждания, новите политики и мерки за осигуряване на равни възможности, макар и прекрасни като замисъл, често не достигат в пълна степен до целевата група, а и пораждат различни ежедневни казуси,, с които всеки сам се налага да се справя.

Ще бъдат отчетени и усилията, които Община Бургас полага за подобряване на достъпността на архитектурната и информационната среда, използването на обществения транспорт, подобрената материална база в учебните заведения и завишения контрол при изграждане на новите търговски и офис пощи.

Екипът на Община Бургас изпълни съвместен проект за професионален обмен с щатската агенция за заетост на хора с увреждания на щата Охайо- Opportunities for Ohioans with disabilities. Благодарение на дейностите представители на двете институции обмениха опит, споделиха добри практики и неуспешни мерки. Чрез използването на новите технологии повече от 50служители на общинска администрация преминаха дистанционно тренинги и повишиха знанията си в областта на уврежданията.

Събитието има неформален характер като част от целите са обратна връзка за спецификите на пазара на труда в Бургас. При интерес ще бъде организирана и последваща среща.

Новините от днес и със задна дата