петък, 25 октомври 2019 г.

В ход е процедурата за разширението на депото в Братово


Община БургасВ ход е процедурата за увеличението на капацитета на депото за отпадъци в Братово, което обслужва общините Бургас, Средец, Камено, Руен, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Несебър и Поморие.
Вече е обявена обществена поръчка за проектиране и изграждане на Клетка №2 на съоръжението, както и ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура, отводнителна площадка.
Освен втората клетка, още сега Община Бургас започва проектирането на площадка за бъдеща трета клетка. Наред с това ще се извърши и реконструкция и разширение на ПСОВ.

В обществената поръчка е предвидено още избраният изпълнител да изготви технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1. Тя е с капацитет от 400 000 тона и с обем 450 000 куб. м. Периодът ѝ на експлоатация е 5 години - от 2015 до 2019 г.
Изграждането на втората клетка за отпадъци и необходимата инфраструктура за нейното функциониране се извършва планирано преди запълването на капацитета на сегашната клетка. То е част от цялостния проект за експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците "Братово - запад".
С нея капацитетът на съоръжението ще увеличи значително обема си, за да продължи да приема отпадъците от населените места в региона и през следващите години.

Новините от днес и със задна дата