понеделник, 23 септември 2019 г.

Лъже ли данъкоплатците общественият посредник на Община Бургас?

Сряда, 8 Август, 2012 8:09:30
На 24.07.2012, за четвърти път Общински съвет - Бургас, с мнозинство на съветниците от ГЕРБ обявява конкурс за обществен посредник на общината. За четвърти път общинските съветници от комисиите разглеждащи документи на кандидати за длъжността си получават парите за фалшива дейност. За четвърти път с неизбирането на обществен посредник мнозинството на ГЕРБ преназначава стария обществен посредник, тъй като законът гласи, че при неизбиране на нов обществен посредник от съветниците остава стария. По тази схема старият обществен посредник, избран от мнозинството на Йоан Костадинов вече изкара втори мандат.Изпратихме писмо на Снежина Маджарова за иницииране на промяна в правилника за дейността на обществения посредник, която да изолира тази порочна практика, но явно никой не иска такава промяна да настъпи, тъй като нищо не е предприето.
---------------------------------------------------------------------------------
Интервю - Катя Стоянова
20 декември 2011
Днешната дата и първата за тази година сесия на Общински съвет Бургас ще останат в историята на ГЕРБ - Бургас  с извършването на един срамен акт. На днешното заседание, за разглеждане и гласуване беше внесена от Снежина Маджарова - председател на Об. съвет Бургас, докладна записка за избор на нов обществен посредник на Община Бургас.  Кандидатите бяха трима   - настоящият Таньо Атанасов, Атанас Попов и Лиляна Ганчева - Шарапанова.

Първата срамна постъпка на съветниците на ГЕРБ беше, че копирайки методите на предходния общински съвет на Йоан Костадинов гласуваха изборът за обществен посредник да бъде чрез тайно гласуване. Може би се срамуваха да бъдат заснети от камерите на журналистите как вдигат ръка в подкрепа на един отговорник за политическата пропаганда на БСП, какъвто е бил дълги години Таньо Атанасов, настоящия обществен посредник, избран с мнозинството на предходния общински съвет, в който преобладаваха хората на БСП, а самият Таньо Атанасов беше общински съветник на БСП. Беше избрана комисия за тайно гласуване, но преброяването установи, че в залата има само 38 съветници. След провеждането му се оказа, че са гласували всичките 38 съветници, но 11 от бюлетините са невалидни. За Таньо Атанасов бяха гласували 21 съветници, за Атанас Попов - четирима, а за Лиляна Шарапанова - двама.
Между 21 гласувалите за Таньо Атанасов не е възможно да няма гласове на хора на ГЕРБ, тъй като още преди началото на обсъждането на тази точка групата на Независимите излезе от залата  уточнявайки, че няма да гласуват, тъй като не смятат фигурата на обществения посредник за нещо, от което градът ни се нуждае. От 38 гласували най - много бяха съветниците на ГЕРБ. А това, че в групата на ГЕРБ няма консенсус спрямо нито един от другите кандидати е стопроцентово доказателство, че техните съветници застават зад човека на Йоан Костадинов. Странна беше реакцията на Независимите на Валери Симеонов.  Според тях общественият посредник е "пощенска кутия", от която нищо не зависи и която само взима една заплата. Телевизия "Скат" вече четири години ухажва Таньо Атанасов обгръщайки го с прекомерно внимание, а още в деня на неговия избор изрази категоричната си солидарност с бившия кмет Йоан Костадинов. Макар, че тогава екипът на "Скат" беше информиран за поредицата нарушения придружаващи избора на Таньо Атанасов, мащабите на които поставят под сериозно съмнение  легитимността на избора, чрез който Атанасов вече четири години е об. посредник на Общината, екипите на "Скат" и тяхната репортерка Ваня Чечева направиха за смях всички ощетени, заставайки на страната на Йоан Костадинов и Таньо Атанасов, без да споменат за нито едно от извършените нарушения. Но не можем да не се съгласим с твърдението, че при настоящата законодателна среда, свързана с избор на обществени посредници, те са абсолютно излишни, но институцията им има собствен бюджет заделен от бюджета на общината и получават заплата почти такава, каквато и председателя на общинския съвет. Излишни са защото по правилник трябва да защитават правата на гражданите от администрацията на общината, но немогат да го правят защото биват избирани от мнозинството на общинския съвет и същият има право да ги свали от длъжност. Излишен е защото по правилника за неговата дейност  има право да оспорва актове на общинския съвет, накърняващи правата на гражданите, но не могат да го правят защото техният работодотел, общинския съвет, има право да ти свали от длъжност. С две думи институцията на общественият посредник, която трябва да прадставлява една чисто гражданска институция, оглавявана от човек компетентен по въпросите свързани с различните степени на човешки права и абсолютно независима личност нечленувала в партии, в момента е оглавявана от един ортодоксален комунист, завършил в  бившата СССР наука за това как да прави ефективно партийна пропаганда - Таньо Атанасов. А на тези от ГЕРБ идеятя да му дадат още един мандат от четири години им се нрави. Към днешна дата обществени посредници в България има само за пред ЕС, защото тяхното активно присъствие в общественото пространство е гаранция за демократичния статус на държавата, но едва ли някой там знае, че в България те имат само паразитираща за данъкоплатеца функция. Ще завърша  с това, че днес СДС разпрастрани  информация, че протестът на майките в Бургас бил политизиран от БСП, но  се оказа, че техният общински съветник  Вълчо Чолаков, който беше и във временната комисия за оценяване на кандидатите, за новия избор днес също беше съгласен с тайното гласуване и не само това.......Защо ли?
Най - тъпият коментар беше на об. съветник Георги Иванов който заяви, че не е разбрал коя е кандидатурата на управляващата партия ГЕРБ, при положение,  че об. посредник по презумция трябва да е независим и с тома трябва да е наясно всеки общински съветник. А  Диана Йорданова даде най - тъпия отговор, като добави, че нямат своя кандидатура, тъй като общественият посредник не трябва да е политическа фигура, като неглижира обстоятелството, че от Таньо Атанасов по - политическа фигура не може да има, но въпреки всичко ще гласуват за него. Ваклин Стойновски пък, явно лищен от умение да прави разлика между политическа и гражданска институция я обвини, че нарушава правилника и заявявайки: „Щом не искате да издигате кандидатура, следващия път недейте да издигате кандидатура за президент и за министър-председател!”. Нашият Общински съвет е пълен с простотия и примитивизъм, но чак на такава не бяхме били свидетели.
Роман Маевски от гражданска инициатива „Справедливост”, който сравни  избора с конно състезание  коментира, че това е надбягване с един кон. Маевски призова съветниците да не избират и да намерят по-добри кандидатури и аз се присъединавам към неговия разумен коментар.
В случай, oбаче, че конкурсната процедура приключи без избор, с решението си за прекратяване Общинският съвет обявява нов конкурс.
Датата, която се определя за нов конкурс е не по-рано от три месеца от прекратяване на процедурата, завършила без избор.
Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата, на настоящия. Таньо Атанасов, беше избран на 20.12.2006 и четиригодишният му мандат  изтече.
Общественият посредник продължава да изпълнява задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания такъв. Новоизбран, обаче, няма. Таньо Атанасов е встъпил в длъжност на 05 март 2007. Настоящият избор се състоя на 20 ануари 2011, и по правилник датата, която се определя за нов конкурс е не по-рано от три месеца от прекратяване на процедурата, завършила без избор, т.с. през март ще бъде обявен конкурс, а едва на някоя от априлските сесии може да бъде проведен нов избор. Тъй като общественият посредник е изборна длъжност, по Кодекса на труда, той може да остане на длъжността си да тогава, докато бъде избран нов. И може да бъде премахнат, преди да бъде избран нов, само с гласуване на органа, който го е избрал, т.с. общинския ни съвет. ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС Е ДАЛИ ГЕРБАДЖИИТЕ ЩЕ ИМАТ СМЕЛОСТ ДА ГО НАПРАВЯТ, ИЛИ КОМПРОМЕТИРАЙКИ СЕ ЩЕ ГО ОСТАВЯТ НА ПОСТА МУ, ЗА ДА ХАРЧИ ОЩЕ ОБЩИНСКИ ПАРИ. А никъде и в никой закон или поднормативен документ не е отразено, че е задължително общината ни да има обществен посредник,
- Чл. 21а. ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(Нов - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. -
А пък Чл. 15. (1) от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА, гласи, че Общественият посредник се освобождава от длъжност при:
1. установяване на несъвместимост или НЕИЗБИРАЕМОСТ; - обстоятелство, което го прави абсолютно излишен.
Така, че докато законът и правилникът,  не претърпят радикална промяна в полза на гражданите и техните права, обществен посредник на скромния ни бюджет не е необходим. По - добре ще бъде тези 60 - 70 000 отиващи за ненужен обществен посредник, да бъдат давани за нужни деца. За инвитро например.
Важно е да прочетете този протокол! 19 900, ама точно толкова молби бил разгледал Таньо Атанасов, и как се разбра това, при положение, че за да му бъде гласуван бюджет за институцията, трябва първо да е представил годишен отчет за свършената работа, но такъв има само за 2009, когато имаше отпуснат бюджет 70 000 лева, а за 2010 естествено няма да бъде публикуван. Впрочем Лена Бахчеванова, председател на предходния об. съвет  на Бургас, след избора на господина, поради неговата липса на компетентност, внесе дакладна записка за увеличаване на сътрудниците му от един на трима, та да има все пак кой да върши някаква работа. Софийския обществен подредник няма толкова сътрудници, а на нашия му е осигурен пълен комфорт, естествено за сметка на бургаските данъкоплатци. Ще напомним само, че на проведена анкета от Бургас Новините БГ, с въпрос "Знаете ли, че Община Бургас има обществен посредник?", от 3078  гласували, само 42 знаеха, че тази служба съществува на територията на общината!
А вижте в бюджета на Община Бургас за Общински дейности - 2010, какъв бюджет е заделен за омбудсман и сътрудници за сметка на много по - полезни за общината дейности.

Новините от днес и със задна дата