четвъртък, 13 юли 2023 г.

Burgas Blue Summit and Innovation Expo задава новите течения за развитие на синята икономика

 Burgas Blue Summit and Innovation Expo задава новите течения за развитие на синята икономика

Burgas Blue Summit свързва и предлага среда за обмен на знания и експертни решения по ключови междусекторни въпроси в установени и нововъзникващи сектори на синята икономика в Черноморския регион.

Регионалното нетуъркинг събитие ще се проведе от 21 до 23 юли в Експозиционен център „Флора”. То ще привлече на едно място представители от академичните среди, бизнеса, национални и европейски институции и организации, заинтересовани страни и лица, които имат отношение към развитието на синята икономика.

Тридневното събитие Burgas Blue Summit and Innovation Expo за иновации и син растеж включва изложение на местни производители на традиционни морски продукти, специализирани семинари с практическа насоченост, сесии за установяване на партньорства. Събитието е насочено към политици, експерти, изследователи и представители на академичните среди, бизнес, международни практици, доставчици и потребители на технологии, предприемачи и стартъпи, организации и представители, ангажирани в секторите на синята икономика от черноморските страни.

Идеята на инициативата е да се постави акцент върху развитието на синята икономика за генериране на икономически растеж, представяне на иновативни бизнес идеи за дигитализацията в синята и кръговата икономика, създаване на междусекторни връзки на трансгранично равнище между заинтересовани страни в морския сектор за подобряване на възможностите за сътрудничество и насърчаване на инвестициите в устойчиви сини иновации. Всичко това ще допринесе за ускоряване на научните изследвания, иновациите и предприемачеството в Черноморския регион.

Burgas Blue Summit and Innovation Expo е първото от трите планирани събития, които ще се организират в Одеса, Батуми, Бургас, част от които са и местните конференции за син растеж и интелигентна специализация.

Изложението ще се проведе в Бургас във физически и онлайн хибриден формат, за да се гарантира по-широко участие с цел представяне на дигиталната мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите, демонстрация на добри практики и дигитални инструменти за насърчаване на синьото предприемачество и инвестициите в региона.

По време на събитието ще бъде осигурено място за срещи на бизнеса, академичните среди, стартиращи фирми, индустрия и инвеститори за насърчаване на сътрудничеството и ускоряването на бизнес идеи, ориентирани към устойчиви и иновативни бизнес услуги и

решения в областта на синята икономика, в това число стимулиране на различни сини икономически дейности и предприемачески проекти, свързани с Черно море.

Работният език на събитието е български, като ще бъде осигурен и превод на английски език.

Burgas Blue Summit се организира в рамките на проект „Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите (DBAN)“ № 101077599, който се осъществява с финансовата подкрепа на EС чрез програма „Природни ресурси, климат, устойчива синя икономика и чиста енергия” на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.


Новините от днес и със задна дата