вторник, 13 юни 2023 г.

Ново лапароскопско оборудване бе монтирано в "КОЦ-Бургас"

 Ново лапароскопско оборудване бе монтирано в

Новата лапароскопска система вече дава големи възможности на медицинския персонал за извършване както на коремна хирургия, така и на урологични и гинекологични операции.

По този начин ще се увеличи обемът и броят на медицинските интервенции в онкохирургичното и в онкогинекологичното отделение.

Качеството на безкръвните операции също ще се подобри.

„Инвестирахме в лапароското оборудване, тъй като тези щадящи за пациента операции ще се увеличават още“, коментира проф. д-р Христо Бозов. Освен това, за разлика от конвенционалните операции, възстановителният период за пациента се съкращава, намалява се и рискът от следоперативни усложнения.

Новата апаратура, чиято стойност е 240 хил. лева от собствени приходи, вече е въведена в експлоатация. С нея се работи активно за диагностика и лечение в онкохирургическото отделение.

Здравното заведение има нов хирург - д-р Николай Мънков, доскоро началник на отделение "Обща и миниинвазивна хирургия" на МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия. Ще оперира и проф. д-р Даниел Костов - също от ВМА, който е един от водещите хирурзи в България в областта на панкреатичната и чернодробна хирургия, също и с голям опит в лапароскопската хирургия. Двамата ще консултират и в Медицински център "Вяра и надежда".

Миниинвазивната диагностика и лапароскопската хирургия се считат за най-значимото постижение в областта на коремната хирургията през последните години. Докато оперира, хирургът следи интервенцията в реално време с помощта на видео системи, които му осигуряват много по-чист и подробен образ, с възможност за приближаване и насочване.

При операции, извършени с модерната лапароскопска апаратура, се нанася възможно най-малка травма на организма. Минималните разрези водят до по-бързо възстановяване на пациента, по-малко болки в следоперативния период и по-добър естетичен ефект. Доказано е, че лапароскопските операции не водят до потискане на имунната система на болния, което е особено важно за възстановяването му след боледуването.

С влизането в експлоатация на новата техника, КОЦ- Бургас ще може да отговори на тенденцията на нарастване на броя на пациентите, които желаят да бъдат лекувани и оперирани.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата