сряда, 21 юни 2023 г.

Над 500 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват услугите на новия проект „Грижа в дома“

 Над 500 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват услугите на новия проект „Грижа в дома“

Над 500 възрастни хора и лица с увреждания ще ползват мобилните здравно-социални услуги на новия проект „Грижа в дома“, който надгражда успешното изпълнение на предишните два „Патронажна грижа“ и „Патронажна грижа+“. Доставчик на новия проект е Домашен социален патронаж Бургас.

Подробности за проекта „Грижа в дома“ дадоха днес управителят на Домашен социален патронаж в Бургас и координатор на проекта Валентина Станкова, директорът на общинска дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Мая Казанджиева и началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ и ръководител на проекта Адриана Христова.

Проектът цели да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Конкретните услуги за всеки потребител се определят според нуждите на потребителите, след извършена социална оценка и включват: оценка на потребностите, посещение на медицинска сестра, здравна рехабилитация, санитарно обслужване, куриерско обслужване и психологическо консултиране.

„Дейностите по проекта включват предоставяне на почасови и мобилни здравно-социални услуги и психологическа помощ по домовете на възрастните хора и тези с увреждания. В момента работят медицински сестри, рехабилитатори, психолози и домашни санитари, които посещават потребителите на място“, сподели директорът на общинска дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ Мая Казанджиева.

Услугите се извършват от 45 специалисти, сред които са социални работници, психолози, домашни санитари, рехабилитатори, медицински сестри и социални куриери. За предоставянето на мобилните интегрирани здравно-социални услуги потребителите не заплащат такса.

„Имаме шестима рехабилитатори, но се очаква скоро броят им да се увеличи. Потребителите могат да се възползват безплатно от услугите на фризьор, бръснар, медицински педикюрист и майстор за леки ремонти. Близо 100 души се обаждат за социално куриерство, което включва доставка на храна, продукти от първа необходимост, както и подаване на документи, жалби и молби в различни институции“, заяви управителят на Домашния социален патронаж и координатор по проекта Валентина Станкова.

От стартирането му /15.04.2023 г./ досега са включени 440 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. На всички е направена вече социална оценка от социален работник. 186 от тях се посещават от медицинска сестра, 146 се обслужват от домашен санитар, 128 получават медицинска рехабилитация, 45 ползват психологическа подкрепа и 98 се обслужват от социален куриер.

„Съвсем от скоро се работи и с телемедицина, като медицинските сестри извършват консултации чрез апаратура, с която се измерват жизнените показатели на пациентите и при нужда се прави консултации с лекари от УМБАЛ „Бургас“. Освен това, разполагаме с уреди за рехабилитация и раздвижване, както и със служебен автомобил, който помага на екипите да обходят всички свои потребители навреме“, допълни още управителят на Социалния патронаж Валентина Станкова.

Срокът за реализация на проекта е до 15.04.2024 г. Той е по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата