петък, 16 юни 2023 г.

Близо 40% от жилищата у нас са необитаеми

 МРРБ

В България има 34 590, или 0,8% от жилищния фонд, които едновременно не са електрифицирани, нямат достъп до водопроводната мрежа и нямат канализация. Те се намират основно в селата.

Най-висок е делът им в областите Кърджали (3,2 на сто), Враца (2,2 на сто) и Ямбол - 2,1 на сто от жилищата в областта, показват данни от преброяването, съобщи Националният статистически институт, цитирани от БТА.

Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. В градовете броят им е 2 907 616, или 68,2% от жилищния фонд, а в селата се намират 1 353 838 (31,8 на сто) от жилищата. За десетгодишен период - 2011 до 2021 г. е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13,3%), така и в селата (2,5%). 

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1 на сто от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете - 74,4 на сто. Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38,9 на сто от жилищния фонд в страната. В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55,4 на сто), Бургас (53,7 на сто) и Перник (53,6 на сто), а най-нисък в областите София (столица) (30,3) и Пловдив (31,1). 

Към 7 септември 2021 г. изцяло санирани са 1 030 295, или 24,2 на сто от жилищата в страната. Частична външна изолация имат 326 711, или 7,7 на сто, а без външна изолация са 2 904 448 жилища, или 68,2 на сто от жилищния фонд. Изцяло или частично санирани са 39,7 на сто от жилищата в градовете и 14,9 на сто от жилищата в селата.

В регионален аспект най-висок е делът на изцяло санираните жилища в област Бургас - 47 на сто, следват областите Варна - 35,6 на сто и София (столица) - 34,8 на сто от жилищния фонд на областта. Най-нисък е този показател в областите Монтана (9,2 на сто), Видин (10 на сто) и Ловеч (10,3 на сто).

В преобладаващата част от жилищата в страната (82,4 на сто) няма нито един вид съоръжения за хора с намалена подвижност или не е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата