сряда, 14 юни 2023 г.

Русия осъди българин на 12 години затвор за 40 кг кокаин, ще лежи у нас

 

С влязла в сила присъда на Петроградски районен съд на Санк Петербург, Руска федерация, е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от дванадесет години на българския гражданин К. Т. за опит за разпространение на наркотици в особено големи размери в Руската федерация (престъпление по чл. 228. 1, вр. чл. 30, т. 3 от НК на Руската федерация), съобщи българската прокуратура.

От мотивите на съдебния акт се установява, че на 31.08.2018 г. К. Т., заедно с още две лица са задържани от правораздавателните органи с 39,840 кг кокаин, предназначен за разпространение на територията на Руската федерация. Намереното количество наркотици е в особено големи размери съгласно руското законодателство.

На 15.03.2023 г. на К. Т. е предаден на българските власти и настанен в Затвора - София.

На основание чл. 457, ал. 1 от НПК главният прокурор на Република България е сезирал Софийски градски съд (СГС) с предложение за приспособяване на присъдата по отношение на трансферирания български гражданин.

В хода на съдебните прения Софийска градска прокуратура (СГП) поддържа предложението и сочи, че са налице всички предпоставки на чл. 3 от Конвенцията за трансфер на осъдени лица, по която Република България е страна. Престъплението по чл. 228. 1, вр. чл. 30, т. 3 от НК на РФ, съответства като такова по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 18 от НК на Република България. За това престъпление българският закон е предвидил наказание "лишаване от свобода" за срок от 5 до 15 години и глоба от 20 000 до 100 000 лв. СГП намира, че няма основание за изменение размера на наложеното от руския съд наказание, че така наложеното наказание несъмнено съответства на нашето законодателство и не се налага неговото приспособяване, както и че по реда на чл. 457, ал. 5 от НПК следва да се зачете времето, през което К. Т. е бил търпял наказанието в чужбина, задържането под стража в РФ и времето, през което трансферираният се е намирал в Затвора - София. Двете държави са се споразумели за предаване на осъденото лице, в резултат на което на 15.03.2023 г. К. Т. е приведен на територията на Република България. СГП счита още, че СГС трябва да приеме за изпълнение наказанието "лишаване от свобода" в размер на 12 години по отношение на К. Т. и да определи "строг режим" на изтърпяване.

С определение СГС е приел за изпълнение присъдата на Петроградски районен съд на Санкт Петербург, Руска федерация, с която българският гражданин К. Т. е признат за виновен и е осъден на "Лишаване от свобода" за срок от 12 години.

Квалифицирал е деянието като престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр. 2 и 4, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 2, вр. ал. 1 от НК на РБ.

Определил е първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Приспаднал е времето, през което К. Т. е бил задържан, търпял наказанието си в Руската федерация, както и времето, през което е задържан в Република България.

Определението на СГС е влязло в сила.

В рамките на компетентността си СГП предприе незабавно действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание, допълват от родното държавно обвинение.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата