вторник, 30 май 2023 г.

Гражданският брак е критерият: Полагат ли се добавка към пенсията на преживелия съпруг

 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) не намира за необходимо да се предприемат мерки за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) относно критериите за отпускане на добавка от пенсия на починал съпруг или съпруга. Това се посочва в писмен отговор на ведомството на запитване на БТА относно препоръката на омбудсмана Диана Ковачева. По-рано този месец тя поиска добавката по чл. 84 от КСО да се дава и при фактическо съжителство без брак.

Съгласно разпоредбата на чл. 84 от КСО пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг или съпруга, в размер на 26,5 на сто, коментират от МТСП. Тази добавка се определя от личната пенсия на починалото лице и подобно на наследствената пенсия се отпуска, за да замести намалелите доходи на преживелия съпруг, т.е. има за цел да го подпомогне, обясняват още оттам.

При преценяване на правото на тази добавка "единственият възможен критерий е наличието или липсата на сключен граждански брак", подчертават от министерството. И обръщат внимание, че при отпускането на добавката от пенсията на починалия съпруг се спазва същият принцип, който съществува и при отпускането на наследствена пенсия - преживелият съпруг да е имал граждански брак и да е законен наследник на починалия си партньор.

Като аргумент се посочва и Конституцията, според която, пише в отговора на МТСП, че законен е само гражданският брак. "В Семейния кодекс е предвидено, че само гражданският брак поражда последиците, които законите свързват с брака", коментират също от МТСП. И добавят, че част от тези последици са свързани с отношенията, които възникват след смъртта на единия от съпрузите.

"Съгласно разпоредбите на Закона за наследството, лицата, които имат право на наследяване по закон, са децата, съпругът и при определени условия - родителите и братята и сестрите", напомнят още от министерството в своя отговор.

Към 31 декември 2022 г. броят на добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване са 688 476, съобщиха от Националния осигурителен институт за БТА.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата