петък, 5 май 2023 г.

Европарламентът ще гласува за въвеждане на Истанбулската конвенция

  

Европейският парламент ще обсъди и гласува следващата седмица решение, с което да даде съгласие Съветът на ЕС да приключи процеса по ратификация на Истанбулската конвенция. Това сочи дневният ред за предстоящото заседание на евродепутатите в Страсбург.

Шест години след като ЕС подписа конвенцията - първия правно обвързващ международен способ за предотвратяване и борба с насилието над жени и момичета - и въпреки многобройните призиви на мнозинството от евродепутатите, документът все още не е ратифициран заради отказа на няколко държави, се отбелязва в съобщение на ЕП.

Становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. потвърди, че ЕС може да ратифицира конвенцията, дори без съгласието на всички държави от ЕС, се допълва в текста. Уточнява се, че Съветът на ЕС иска съгласието на ЕП, за да приключи процеса.

Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите от Общността от задължението да я ратифицират сами, заявиха многократно евродепутатите, се посочва в съобщението. Допълва се, че мнозинството в ЕП призова България, Латвия, Литва, Словакия, Унгария и Чехия да ратифицират конвенцията незабавно.

Говорител на Европейската комисия днес поясни, че се предвижда решението в Съвета на ЕС да бъде прието с квалифицирано мнозинство. За постигането на такова мнозинство е нужна подкрепата на поне 15 от 27 страни (55 на сто), които представляват поне 65 на сто от населението в ЕС. Той не можа да отговори на въпрос дали държавите, които не са ратифицирали конвенцията, ще бъдат длъжни да я прилагат след приемането на очакваните решения на равнище ЕС.

ЕК миналата година предложи нови европейски правила за борба с насилието срещу жените и домашното насилие, отбеляза говорителят. Той добави, че се предлага в ЕС да бъдат обявени за престъпления няколко вида посегателства срещу жени.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата