сряда, 24 май 2023 г.

Бургас тръгва към зелено бъдеще: сгради с нулево потребление и ток от боклук / видео

 Във втория дискусионен панел участваха Радослав Рачев, оперативен директор на "КЕР Токи пауър", Весна Балтина, зам.-кмет на община Бургас, Минчо Николаев, регионален мениджър "Корпоративни продажби" във Vivacom, и Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина в "Кроношпан България" 

Строителство само на сгради с нулево потребление на енергия, оползотворяване на максимално голяма част от отпадъците и инвестиции в собствени соларни мощности. Така описа основните приоритети, залегнали в плана за интегрирано развитие на община Бургас, зам.-кметът на града с ресор "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата" Вестна Балтина по време на срещата на бизнеса в Бургас и региона, организирана от "Капитал" и проведена в Гранд хотел & спа "Приморец", пише "Капитал".

Като конкретен пример тя посочи проекта за изграждане на специализирана детска болница в града, която ще носи името "Св. Анастасия". Намеренията на общината са сградата да е с нулево потребление на енергия и собствена система за оползотворяване на отпадъците.

По думите ѝ най-голямото текущо предизвикателство пред екипа на общината е реализацията на първата в България анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. Проектът за нейното изграждане се изпълнява в партньорство между трите общини Бургас, Поморие и Несебър. Тя ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получават компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

"Най-голямото предизвикателство всъщност е захранването ѝ с биоразградимите отпадъци, защото това значи да реорганизираме цялото сметосъбиране на общината", коментира още Балтина и припомни, че според европейските директиви от 2025-та година те трябва да бъдат изведени от смесения отпадък, а ако това не бъде изпълнено, общините са застрашени от санкции, а на национално ниво - от поредна наказателна процедура.

Боклукът като суровина

Пример за последователните усилия на общината в посока разделно събиране и оползотворяване на отпадъците е и партньорството ѝ с местното подразделение на един от глобалните лидери в производството на плочести материали от дървесина - австрийската Kronospan.

Компанията разполага с единствената система у нас за почистване и рециклиране на дървесни отпадъци, като капацитетът ѝ е за преработка на над 100 тона суровина годишно, а целта е 30% от вложената дървесина да се осигурява от дървесни отпадъци.

По време на дискусията Петър Дишков, мениджър снабдяване с дървесина в "Кроношпан България", посочи, че производствената им база има внедрена технология за рециклиране на всякакви неопасни дървесни отпадъци - стари мебели, ламперия, дървесни опаковки и т.н. Към момента дружеството има сключени споразумения с над 40 общини, на които предоставя безвъзмездно транспортиране и рециклиране на дървесните отпадъци.

"Първото споразумение, което подписахме през 2019 г., беше именно с община Бургас и мога да твърдя, че към момента те имат най-добре изградената система за разделно събиране в страната. Това разбира се не значи, че по отношение на дървесните отпадъци няма още много какво да се желае" , коментира Петър Дишков.

Според него усилията на местната власт трябва концентрирано да се насочат към информационни кампании за гражданите, защото липсва осъзнаване от тяхна страна, че преминаването към по-зелена икономика и градове зависи преди всичко от тях самите.

"Дървесните отпадъци, които не са предадени за рециклиране, отиват или в печките на хората, където замърсяват въздуха, или отиват за депониране, което коства финансов ресурс на общините, който би могъл да се изразходва далеч по-смислено."

Зелена енергия за бизнеса и общините

По време на дискусията, в контекста на двата инвестиционни проекта на община Бургас за изграждане на соларни паркове беше засегнат и въпроса за така наречените енергийни общности - организации на граждани, малки и средни предприятия и/или общини, които споделят, произвеждат и използват енергия за общо благо. Поради несъвършенства в законовата рамка, която трябва да регламентира дейността им, на практика в България такива не съществуват.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата