четвъртък, 11 май 2023 г.

Около 50% от многофамилните жилищни сгради в Бургас имат изготвени проекти за фотоволтаични системи върху покривите

 Burgas - Foto e Immagini Stock - iStock

За около 50% от многофамилните жилищни сгради в Бургас са изготвени проекти за изграждане на фотоволтаични системи на покривните им пространства.

Тяхното разработване е осъществено след ортофото заснемане и анализи чрез специализирани софтуери. За част от сградите, за които Община Бургас разполага с информация, е отчетена действителна консумация на електроенергия, за да се направи по- точна прогноза каква част от енергопотреблението на сградата е възможно да се покрие от фотоволтаичната система.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Слънчеви градове“ (https://solarcities.bg/ ), финансира от Европейската инициатива за климата EUKI, в който Община Бургас е водещ партньор.

Ако искате да разберете дали сградата, в която живеете, е подходяща за изграждане на фотоволтаична инсталация и колко би струвала инвестицията, може да посетите платформата за град Бургас на адрес: https://burgas.solarcities.bg/. За сградите със син контур има изготвени детайлни анализи, с които може да се запознаете. Подобни анализи ще бъдат направени за всички многофамилни жилищни сгради в Бургас, а на по- късен етап и за еднофамилните сгради.

Другият град, в който се реализира проектът „Слънчеви градове“, е София (https://sofia.solarcities.bg/).

Основната цел на проекта е да се предостави точна и надеждна информация на граждани и институции в двата града, за да могат те да вземат информирано решение за инвестиране във фотоволтаични инсталации.

В рамките на проект „Слънчеви градове“ се подпомага дейността на Енергиен офис Бургас (https://energy-office.bg/ ). Предстои да се проведат серия от информационни дни и обучения, насочени към гражданите и бизнеса в Бургас за запознаване с предимствата на фотоволтаичните системи и стъпките за тяхното изграждане.

Проект „Слънчеви градове“, както и двете платформи, са в процес на изпълнение и ще се радваме на обратна връзка от Вас с коментари и предложения, които може да изпращате на i.trendafilov@burgas.bg

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата