сряда, 26 април 2023 г.

Намаляват измамите с автомобили и ДДС чрез нова нaредба

istock 

След месец пълномощните за моторни превозни средства и тези за представителство пред Националната агенция по приходите (НАП) ще бъдат достъпни за справка в единната информационна система на нотариусите „Единство“, за да се избегнат злоупотребите с тях. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

Оттам предложиха допълнения в Наредбата за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които днес бяха публикувани в Държавен вестник.

Измененията ще дадат възможност за потвърждаване на автентичността на представените пълномощни, като по този начин ще се възпрепятства възможността за извършване на документни измами.

В информационна система на нотариусите „Единство“ ще се включва информация за пълномощни за извършване на действия на разпореждане с моторни превозни средства. Там ще се вписват и документите с нотариално удостоверени подписи, с които се оттеглят такива пълномощни. Това се явява естествено продължение на включената информация от договорите за прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства, като по този начин се постига по-голяма правна сигурност и стабилност в гражданския оборот. 


Справката за автентичност на пълномощно за извършване на действия пред НАП ще даде възможност за предотвратяване на данъчни правонарушения, особено тези, свързани с неправомерно възстановяване на данък върху добавената стойност, чрез документни измами за получаване на данъчен кредит.

За всички български граждани в Италия и италианци в България 

 Per tutti i bulgari in Italia e gli citadini italiani in Bulgaria

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата