петък, 7 април 2023 г.

Омбудсманът сезира Гешев, Меджидиев и НЗОК за нарушения при лечението на онкоболни

  

Омбудсманът Диана Ковачева сезира главния прокурор Иван Гешев, служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и вр.и.д. управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Йорданка Пенкова във връзка с жалби за нарушени права на пациенти с онкологични заболявания и компрометирането на тяхното лечение. Диана Ковачева настоява за проверки, които да установят дали болните се лекуват с точно назначените лекарства.

Тя подчертава, че ако при онкологично болен пациент не е приложено животоспасяващото лекарство или лечението му бъде прекъснато и не е приключено съобразно лекарското предписание, съществува реален риск това да има фатален край за него.

Повод за искането да бъдат извършени проверки от компетентните органи от страна на обществения защитник е журналистическо разследване на

Валя Ахчиева, в което се твърди за порочна схема за неприлагане на онкоболни хора на скъпоструващи лекарства, заплащани от НЗОК, и липсата на ефективен контрол.

"Възможността прилагането на пациент на скъпоструващ лекарствен продукт, и заплащането му от Националната здравноосигурителна каса да бъде отчетено повече от един път в Системата за верификация на лекарствата, без това да бъде проследено и да последва реакция от контролните органи, създава реални предпоставки лекарствени продукти на практика да не бъдат приложени, с което не просто грубо се нарушават права на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, а и е възможно да се стигне до телесно увреждане или смърт", пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обръща внимание на сериозността на изнесените твърдения, тъй като за тази група болни е решаващо ефективното и навременно лечение. Омбудсманът изказва съмнения, че не става въпрос за единичен случай, а е възможно схемата да се прилага и за други скъпи лекарства.

Пред здравния министър и временно изпълняващия длъжността управител на Здравната каса проф. Ковачева посочва, че така се накърняват и интересите на НЗОК, и правата на здравноосигурените лица, вследствие изразходването на средства от бюджета на Касата, закупила дейности, които реално не са извършени.

"Смятам, че като финансов орган, чиято основна задача е да осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности и лекарства в полза на здравноосигурените лица, НЗОК следва да разполага и да упражнява ефективен механизъм за осъществяване на контрол на изпълнителите - договорни партньори, в това число относно действителното прилагане на заплатените от нея скъпоструващи лекарствени продукти", пише още омбудсманът до здравните власти.

Тя настоява при констатиране на пропуски и нарушения да бъдат предприети предвидените в нормативната уредба мерки, а при необходимост и сезиране на други органи.

"Очаквам също в кратък срок да бъдат обсъдени и предприети действия, с които да се осигури ефективно проследяване и контрол върху прилагането на лекарствени продукти, в това число за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушителите", настоява омбудсманът.

"Смятам, че е наложително да бъде гарантирано задължителното въвеждане на серийните номера на лекарствените продукти във верификационната система, до която НЗОК да има достъп и да упражнява своевременен и ефективен контрол, с което да отпадне възможността да заплаща за дейности, които на практика не са извършени и в същото време, което е най-важното - да бъдат защитени правата на пациентите и достъпа им до лечение", подчертава още в писмото си до МЗ и НЗОК Диана Ковачева.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата