петък, 28 април 2023 г.

Домакинствата теглят активно заеми за жилище

 istock 

Българите продължават да теглят ударно кредити за покупка на имот, като в края на март тези заеми вече надхвърлиха 17 млрд. лева. На годишна база кредитите за жилище нарастват със 17.8%, като темпът остава относително постоянен при ръст от (18.1% годишно увеличение през февруари 2023 година, показват последните данни на БНБ.

Общо кредитите за домакинствата са 34.100 млрд. лв. (19.3% от БВП) в края на март 2023 година. Спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 14.6% (14.8% годишно повишение през февруари 2023 година).

По-слабо увеличение има при потребителските заеми, които достигат 15.400 млрд. лв. и се увеличават с 12.1% спрямо март 2022 г. За сравнение ръстът им през февруари на годишна база беше 12.3%.

На годишна база другите кредити нарастват със 7.9% (7.7% годишно повишение през февруари 2023 г.), като достигат 402.3 млн. лева. Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 10.3% на годишна база през март 2023 г. (11.9% годишно повишение през февруари 2023 г.) и в края на месеца са 431.9 млн. лева.

Заемите на фирмите нарастват със 7.9% на годишна база през март 2023 г. (8.7% годишно повишение през февруари 2023 г.) и в края на месеца достигат 41.643 млрд. лв. (23.6% от БВП).

По-сериозен ръст спрямо февруари има при депозитите на домакинствата. Те се увеличават с 9.4% спрямо същия месец на 2022 г., спрямо 8.9% годишен ръст през февруари 2023  година. Гражданите държат в банките на влог 73.181 млрд. лв. (41.4% от БВП). В края на март  депозитите на неправителствения сектор са 118.868 млрд. лв. (67.3% от БВП), като годишното им увеличение е 13.1% (14.3% годишно повишение през февруари 2023 година). Депозитите на бизнеса са 41.279 млрд. лв. (23.4% от БВП), като в сравнение с март 2022 г. те се увеличават с 21.6% (27% годишно повишение през февруари 2023 година).  

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 5.1% на годишна база през март 2023 година (1.1% годишно повишение през февруари 2023 г.) и в края на месеца достигат 4.408 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата