събота, 22 април 2023 г.

Какво става с парите ни за втора пенсия

  istock

 

Намаляват парите на хората, които се осигуряват задължително в универсалните пенсионни фондове за втора пенсия. Данните на Комисията за финансов надзор показват, че за последните две години само един фонд има положителна доходност от инвестираните средства. Всички останалите имат отрицателна доходност, която варира от -1,17% до -4,70% за периода от 31 март 2021 г. до 31 март 2023 г.


Всички фондове имат доходност над минималната, определена от комисията, която е в размер на минус 5,99% за предходния 24-месечен период, уточняват от КФН.

За последния двугодишен период УПФ „ДСК-Родина“ отчита доходност в размер на -4,70%, УПФ „Доверие“  е с -3,71% УПФ „ОББ“ с -3,33%, УПФ „Съгласие“ с -2,99%, УПФ „Топлина“ с -3,19%, УПФ Бъдеще“ с -2,58%, „ЗУПФ Алианц България“ с -2,43%, УПФ „ПОИ“ с -1,17%.

Намаляват парите на хората, които се осигуряват задължително в универсалните пенсионни фондове за втора пенсия. Данните на Комисията за финансов надзор показват, че за последните две години само един фонд има положителна доходност от инвестираните средства. Всички останалите имат отрицателна доходност, която варира от -1,17% до -4,70% за периода от 31 март 2021 г. до 31 март 2023 г.

Всички фондове имат доходност над минималната, определена от комисията, която е в размер на минус 5,99% за предходния 24-месечен период, уточняват от КФН.

За последния двугодишен период УПФ „ДСК-Родина“ отчита доходност в размер на -4,70%, УПФ „Доверие“  е с -3,71% УПФ „ОББ“ с -3,33%, УПФ „Съгласие“ с -2,99%, УПФ „Топлина“ с -3,19%, УПФ Бъдеще“ с -2,58%, „ЗУПФ Алианц България“ с -2,43%, УПФ „ПОИ“ с -1,17%.

Единственият фонд с положителна доходност от 0,7% е УПФ „ЦКБ-Сила“, показват данните на КФН към края на март тази година.

За всички български граждани в Италия и италианци в България 

 Per tutti i bulgari in Italia e gli citadini italiani in Bulgaria

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата