четвъртък, 16 март 2023 г.

Бургас ще бъде домакин на национален форум, посветен на STEM образованието

 Официален туристически портал на Бургас

Национален форум, посветен на STEM образованието – EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“, ще се проведе на 7-ми и 8-ми април в Конгресния център до Морска гара. Събитието е най-новата инициатива на Община Бургас и Регионалното управление на образованието и има за цел да представи иновациите в българското училище и да помогне за повишаване качеството на образованието.

Първото издание на форума „Вдъхновители на образователни трансформации“ е посветено на изграждането на STEM пространства в училищата и разглежда принципите на пространственото оформление и технологично оборудване, както и практическите аспекти при прилагането на STEM в класната стая.

Лектори ще бъдат водещи експерти в областта на образователните технологии, сред които университетски преподаватели, архитекти, технологични експерти и педагози-практици. Участие в различните панели ще вземат представители на Националния STEM център, Института по роботика към БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, Училищна Телерик академия, LEGO Education, Techno Magic Land, Google for Education, платформата DigitalKidz и др.

Събитието ще бъде съпътствано от практически работилници, представяне на ученически STEM проекти и технологично изложение на компании, предлагащи оборудване и образователен софтуер.

STEM е образователен подход, който акцентира върху практическите дейности за решаване на реални проблеми, критичното мислене и иновациите. Целта му е да осигури на учениците уменията и знанията, от които се нуждаят, за да успеят в свят, който става все по-ориентиран към технологиите. Популярността на подхода се увеличава през последните години поради нарастващата нужда от работници с умения в областта на науката и инженеринга, развитие на уменията на 21 век и ключови компетентности. С развитието на технологиите нуждата от хора, които могат да проектират, построят и поддържат сложни системи ще продължава да нараства.

Повече за програмата и форма за безплатна регистрация за събитието може да намерите на: https://eduburgas.eu

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата