Журналисти и медии в Албания, България, Хърватия, Франция, Италия, Полша и Сърбия все по-често са съдени за клевета, отчита доклад на Платформата на Съвета на Европа за насърчаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите, представен днес, предаде БТА.

Използването на съдебни дела за сплашване на журналисти и медии е любимо средство за някои политици, бизнесмени и други влиятелни лица. Подобни дела се използват в цяла Европа, като миналата година е имало поне 20 подобни случая, по които се търсят обезщетения за стотици хиляди евро за увреждане на доброто име, се посочва в доклада.

Все повече подобни дела са образувани по искане на политици, включително участващи в правителството, се отбелязва в документа. Сред дадените примери са наложени глоби за разпространяване на репортаж, включително решението срещу българския сайт "Медиапул", естонските журналисти Тармо Вахтер и Сулев Ведлер, полския журналист Гжегож Жечковски и гръцката журналистка Елена Акрита. Наложените глоби са били в размер от 1000 до 8000 евро.

Оценката за миналата година на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода показва 11 от 32 европейски държави, където плурализмът е застрашен, и 28 или 32 държави, където концентрацията на собствеността на медиите представлява заплаха. В Турция, Албания, Полша, Унгария и България концентрацията на медии е най-висока в Европа, съответно 82%, 70%, 67%, 66% и 66%, показват данните.

В доклада се отбелязва, че откакто Русия нахлу в Украйна, поне 12 журналисти и медийни служители са били убити, а 21 са били ранени при изпълнение на служебните си задължения. Миналата година са били получени 74 сигнала за физически нападения срещу журналисти, 41 сигнала за задържане и лишаване от свобода на журналисти, 94 сигнала за случаи на тормоз и сплашване на журналисти, 80 сигнала за различни други действия срещу свободата на медиите. Докладът отразява трайната липса на напредък за разрешаване на 35 случая на нападения срещу журналисти, от които 26 се отнасят за убийство.

В съобщение на Съвета на Европа се пояснява, че Платформата за насърчаване на защитата на журналистиката и безопасността на журналистите беше създадена през 2015 г. в сътрудничество с водещи международни неправителствени организации в областта на свободата на изразяване и сдружения на журналисти, за да осигури информация, която може да послужи в диалога с държавите от паневропейската организация.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo