петък, 17 март 2023 г.

Пенсионерите взимат все по-малко години пенсия

istock 

Българите получават все по-малко години пенсия, показват данните на Евростат и НОИ. Средната продължителност на живота у нас намалява от 2018 г. насам, докато възрастта за пенсия се повишава с всяка година.

Така през 2021 г. средната продължителност на живота в България  е била 71,4 години, като за жените тя е била 75,1 години, а за мъжете едва 68 години. В същото време възрастта за пенсия за жените през 2021 г. е 61 години и 8 месеца, а за мъжете - 64 години и 4 месеца. За 2023 г. възрастта за пенсия за жените вече е 62 години, а за мъжете - 64 години и 6 месеца. Така на практика времето, в което пенсионерите у нас получават пенсия намалява, като най-кратко е то за мъжете пенсионери.

През 2021 г. очакваната продължителност на живота в ЕС е била 80.1 години и продължава тренда на спад, започнал по време на пандемията от Covid-19 през 2020 г., показват още данните на Евростат. През 2019 г. очакваната продължителност на живота е достигнала 81.3 години, след което през 2020 г. спада до 80.4 (-0.9 години) и през 2021 г. намалява допълнително (-0.3 години в сравнение с 2020 г.).

Очакваната продължителност на живота при жените (82.9 години) продължава да бъде по-висока от тази при мъжете (77.2 години) през 2021 г. В сравнение с 2020 г. продължителността на живота както при жените, така и при мъжете е намаляла с 0.3 години.
На национално ниво най-висока продължителност на живота отчитат Испания (83.3 години), Швеция (83.1 години), Люксембург и Италия (и двете 82.7 години), а най-ниска е в България (71.4 години), Румъния (72.8 години) и Латвия (73.1 години).


През 2021 г. регионите в ЕС с най-високи нива на очаквана продължителност на живота са разположени в Испания, Италия и Франция.
Регионът на ЕС с най-висока очаквана продължителност на живота е Мадрид (85.4 години), следван от Навара (84.8 години) и финландския регион Аландски острови (84,6 години).  

На обратния полюс с най-ниска очаквана продължителност на живота са все региони в България: Северозападен (69.7), Северен централен (70.4), Югоизточен (71.0) и Североизточен (71.2). След тях се нареждат Майот (71.5) във Франция, Североизточен (72.0) и Югоизточен (72.1) в Румъния, Северна Унгария (72.1) и българските региони Югозападен (72.1) и Южен централен (72.2).

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата