четвъртък, 16 март 2023 г.

Съдът на ЕС отхвърли иск срещу България за чистотата на въздуха, вижте защо

 Екоминистърът призова да се вземат мерки за чистота на въздуха през лятото  - България - DarikNews.bg 

Съдът на ЕС съобщи, че иск на Европейската комисия за установяване на двойно неизпълнение на задълженията на България в областта на замърсяването на въздуха е недопустим.

В съдебното решение се отчита, че в официалното уведомително писмо, изпратено на България в края на 2018 г., ЕК не твърди и не установява с изискваната яснота, че решението на Европейския съд от 2017 г., установяващо първото неизпълнение на задълженията, все още не е било изпълнено междувременно, предаде БТА.

Съдът уточнява, че европейските правила за качеството на въздуха въвеждат пределно допустими стойности за някои замърсители в атмосферния въздух и в случай на превишаване изискват държавите от ЕС да приемат планове за качество на въздуха, така че срокът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

В решение от април 2017 г. Съдът на ЕС постановява, че България не е изпълнила посочените задължения. През ноември 2018 г. ЕК изпраща на България официално уведомително писмо по наказателната процедура, като пише, че страната не е предприела необходимите мерки. Неудовлетворена от последвалия отговор от България, ЕК завежда съдебен иск, като предлага нашата страна да плати глоба до пълното приложение на европейските изисквания.

В иска ЕК посочва, че в България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за ПЧ10, с произтичащите от това рискове за здравето на нейното население. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата.

Междувременно преди два дни излезе друг световен доклад, който също отчита, че е запрашеността на въздуха в България е сред най-високите в Европа. Изследването се подготвя ежегодно от швейцарския производител на пречистватели на въздуха IQAir, който измерва нивата на качеството на въздуха въз основа на концентрацията на увреждащи белите дробове частици във въздуха, известни като PM2.5. Годишното му проучване е широко цитирано от изследователи и правителствени организации, предаде "Ройтерс".

За България в доклада за 2022 г. се казва, че нивата на фини прахови частици (РМ2.5) превишават средно 3.7 пъти препоръчваните от Световната здравна организация (СЗО) нива. Здравната агенция на ООН преценява като застрашаващи човешкото здраве нива, надхвърлящи 5 микрограма на кубичен метър. Замърсеността се оценява като средна, като най-високите нива се проследяват в София, а най-ниските от големите градове - в Русе.

Данните на IQAir показват леко влошаване на ситуацията в България през последната година спрямо 2021 г., но значително подобряване спрямо нивата отпреди пандемията от COVID-19. Тогава сме заемали 24 място по мръсен въздух, докато сега сме на 55-о място.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата