неделя, 19 март 2023 г.

С колко се увеличиха пенсиите в Австрия

 istock 

Националният осигурителен институт предоставя информация от Австрийската служба за социално осигуряване за пенсиите в Австрия през тази година. Увеличението на пенсиите за 2023 година зависи от размера на общия месечен доход от пенсии на дадено лице. При общ доход от пенсии (бруто) до 5670 евро увеличението е с 5,8%, а от 5670 евро нагоре – с 328.86 евро.

Общият доход от пенсии на дадено лице е сумата от неговите пенсии от задължителното пенсионно осигуряване (преди прилагането на разпоредбите за спиране и намаляване), на която лицето има право към 31 декември 2022 г. За общия доход от пенсии също така вземат под внимание всички специални пенсии (това са помощи, които се покриват от „Закона за Ограничение на Специалните Пенсии“, BGBI. I No. 46/2014), както и помощите за възраст и обезщетение за преживели лица, съгласно Федералния Пенсионен Закон за Театрални Служители и Федералния Пенсионен Закон за Служители на Железницата.

Увеличението на пенсията ще бъде пропорционално разпределено към отделните пенсии, ако се получават две или повече пенсии, отпуснати от задължителното пенсионно осигуряване. Цялата сума на регулирането на пенсията през първата година след началото на получаване на пенсията, се получава само от нови пенсионери, ако получаването на пенсията е започнало на 1 януари 2022 г.  

При по-късни дати на пенсиониране /начални дати (възникване на правото), пенсионерите получават част от увеличението в зависимост от месеца на влизане в сила на решението или отпускането на пенсията. Увеличението възлиза най-малко на 2.9%, при условие, че увеличението на всички пенсии на лицето не надвишава максималната стойност от 328.86 евро, уточняват от НОИ.

По-подробна информация може да бъде намерена на сайта на австрийска служба за социално осигуряване на следния линк https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/pension/1/Seite.270300.html.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

 

Новините от днес и със задна дата