Проф. инж. д-р на химическите науки Милчо Натов е автор на повече от 100 изобретения в областта на технологията и преработването на полимерите, съобщават за БТА от Патентното ведомство на България. Ученият създава оригинална технология за производство на новия вид композитен материал "Дърволит". Днес композитът е широкоразпространен в САЩ, Русия и Германия.

"Материалът "Дърволит" има много широко приложение и стана толкова популярен, че влезе като една задача на конгреса на партията, за да бъде внедрен като производство. Започнах да провеждам промишлени експерименти, не лабораторни и полупроизводствени. Провеждах ги не в лабораториите на ХТМУ, а в завод "Сторгозия" в Плевен", разказа проф. Милчо Натов за началото на материала.

Той подчерта, че дърволитът е станал много популярен, когато една чуждестранна делегация е дошла да разгледа Плевен и да се запознае с неговата история, свързана с Освобождението на България.

"Делегацията отива на посещение в завод "Сторгозия" и вижда лист от нашия материал "Дърволит", и се възхищава колко е красив този материал", обясни проф. Натов.

Внедряването, производството, на дърволита изискваше изработването на нови машини и за тази цел направих патентите за този нов материал, като състав. Имам също патенти на машините, които да го изработват, каза ученият.

"Имам два патента, първият беше за едни машини, които имат сложното име сескиходови шнекове за екструдери. Самата машина е екструдер, а шнекът, който се върти, е работният елемент. Това е един от първите ми патенти и едно от първите ми авторски свидетелства. На основата на този патент беше построен заводът за производство на екструдери "Левски" в град Левски, който и сега работи, но се раздели на две.

Това мое авторско свидетелство е патентовано в целия свят и сега няма учебник, в който моя екструдер да го няма като пример за нови видове екструдери и шнекове. Аз подарих машините на завод "Иван Стоянов" в Попово и те работят вече 37 години, и там, и досега произвеждат дърволита", разказва българският учен.

По-голямата част от дърволита се изнася в чужбина. В Русия от него се правят зелени дъски за класни стаи в училищата. Германия е водещият пазар в ЕС. Към материалът имат редица страни, включително Китай.

Най-голямо количество дърволит обаче се произвежда в САЩ. Там полимерът е ключов за изграждането на дървените къщи.

"Тези къщи са с дървена основа, но в САЩ са се развили някакви червени микроорганизми, които изяждат дървото в нея. За тази цел се решава да започне производството на дърволит, с който да бъде заменено дървото, използвано в основата на дървените къщи. В САЩ вече с дърволит се правят основите на новите дървени къщи", казва ученият.

"Пластмаси в света ще се произвеждат, докато не се изчерпи петролът, а когато това стане, ще продължи произвеждането на пластмаси, но от дърво. Сега много усилено се работи върху отпадъците от лесодобивната промишленост, за да се превръщат в заместители на синтетичните пластмаси, като това е така навсякъде по света. Те се делят на групи: тези пластмаси, които се произвеждат от природни продукти, възстановяеми, както е дървото, тях ги наричаме естествени, защото произхождат от естествени полимери", обясни проф. Милчо Натов.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo