понеделник, 20 февруари 2023 г.

ВКС отхвърли възможността транссексуалните да променят юридически пола си

  

Гражданската колегия на Върховния касационен съд прекрати възможностите транссексуалните хора в България да променят пола си по юридически път, съобщиха от ВКС.

Решението е взето с 28 на 21 гласа от върховните съдии, като тълкувателното дело е образувано поради противоречива практика в решения на ВКС по въпроса дали предпоставките за промяна в данните в актове за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален, произтичат от чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи или установеният правопорядък на територията на Република България разбира понятието "пол" само в биологичния му смисъл и не позволява съдът да допусне промяна в съставените актове за гражданско състояние относно пола.

Според тълкувателното решение на ВКС българското право "не предвижда възможност съдът да допусне промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален". Тълкувателното решение може да бъде преодоляно само с промяна в закона.

Досега се смяташе, че юридическа смяна на пола е възможна само изрично след съдебно решение. Закон за българските документи за самоличност , например казва, че при промяна на пола гражданинът е длъжен да подаде заявление за издаване на нови документи в срок до 30 дни, затова и част от българските съдии допускаха възможност за смяна на пола при несъмнени доказателства, че това се налага.

Върховните съдии обаче стъпват върху решение на Конституционния съд отпреди две години. В него се казва, че българското право разбира пола "като нещо, което се определя с раждането и съществува само в смисъла на биологичен пол". Освен това, юридическата промяна на пола на едно лице се отразява и на други - децата и брачния партньор, имало и риск от брак между хора от един и същи пол или деца с родители с еднакъв пол, което било недопустимо по конституция.

Затова върховните съдии казват в тълкувателното решение, че "подобна промяна следва да се приеме за допустима само при детайлна законодателна уредба, каквато към момента липсва. Ако съдът допусне подобна промяна без детайлна законодателна уредба, това би поставило в състояние на несигурност правното положение на брачния партньор на молителя и на техните деца".

 Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата