събота, 18 февруари 2023 г.

Рекорден ръст на фалирали фирми в ЕС

 istock 

Броят на декларациите за производство по несъстоятелност, отразяващ фалитите сред предприятията в Европейския съюз, се е увеличил значително през четвъртото тримесечие на 2022 г., нараствайки с 26,8 на сто в сравнение с предходното тримесечие.

Подадените от европейските фирми декларации за несъстоятелност са растели и през четирите тримесечия на 2022 г., показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Що се отнася до регистрациите на нови бизнеси, те леко намаляват с 0,2 на сто през четвъртото тримесечие спрямо предходното трето тримесечие. Като цяло през миналата година нивата на регистрации на нови бизнеси бяха по-високи, отколкото през периода от 2015 до 2019г.

Фалитите са се увеличили най-много при фирмите, занимаващи се с транспортни и складови дейности.

Оценките на Евростат сочат, че в България броят на декларациите за производство по несъстоятелност е намалял с 2,1 на сто в сравнение с предходното тримесечие, приключващо в края на септември, когато също на тримесечна база родните фалити спаднаха с 10,9 на сто, максимум от второто тримесечие на 2020 г. През първото и второто тримесечия на 2022 г. фалитите на родни фирми са растели, съответно с 12,4 на сто и 4,3 на сто на тримесечна основа.


Същевременно регистрациите на нови фирми в страната ни са се увеличили с 0,9 на сто през последното тримесечие на миналата година, отнесено към предишното тримесечие. Все пак новосъздадените фирми са забавили растежа на броя си спрямо предишните трето и второ тримесечия, когато нараснаха съответно с 3,1 на сто и 3,8 на сто, след спад с 0,9 на сто през първото тримесечие.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 

Новините от днес и със задна дата