сряда, 8 февруари 2023 г.

Пицата поскъпна с 37% у нас за година: третото най-голямо увеличение в ЕС

 

В четвъртък, 9 февруари, отбелязваме Националния ден на пицата, затова се възползваме от възможността да споделим с вас данни за поскъпването на пицата. Така започва съобщението на Европейската статистическа служба Евростат.

Данните за декември 2022 г. показват, че цената на купената от магазина пица и киш (тарт, пай с пълнеж) в ЕС е била средно с 16% по-висока от декември 2021 г. През декември 2021 г. цената е била средно само с 2% по-висока от същия месец на 2020 г. 

Сред страните от ЕС най-голямото поскъпване (най-високо увеличение на годишната инфлация) на пица и киш е регистрирано в Унгария (+46% през декември 2022 г. спрямо декември 2021 г.), следвана от Литва (+39%) и България (+37%).

От друга страна, по-слабо увеличение е регистрирано в Люксембург (+7%), Италия (+10%) и Франция (+13%). 

От таблицата на Евростат се вижда, че най-близко до челната тройка по годишно поскъпване на пицата (и киша) през декември 2022 г. е Хърватия (+28%), Герфмания (+26%), Латвия (+24,4%), Словения (+23%), Финландия (+20%).

А горепосочените три страни с относително най-слабо поскъпване са и едеинствените, които имат едноцифрено увеличение, ако не броим Швейцария (+6.5%) и Исландия (+9,6%), които не са в ЕС, но Евростат следи и тях.    

Евростат дава и пояснения. Инфлацията е повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите. Когато има инфлация в икономиката, стойността на парите намалява, защото с дадена сума ще могат да се купят по-малко стоки и услуги от преди.

Инфлацията в една икономика често се изчислява чрез изследване на кошница от стоки и услуги (у нас се нарича потребителска) и сравняване на промените в цените в тази кошница във времето.

Нивото на инфлация е процентното изменение на индекса на цените за даден период в сравнение с регистрираното в предходен период. Обикновено се изчислява на годишна или месечна база.

При стойност на индекс от 183,1 за януари тази година и стойност на индекс от 178,4, регистриран през януари миналата година, годишният темп на инфлация за януари тази година Евростат получава така:

(183,1/178,4 − 1) * 100 = 2,6%

По подобен начин може да се изчислят месечни темпове на промяна или средни годишни темпове на промяна.

Дефлацията е обратното на инфлацията. Това е намаляване на общото ниво на цените на стоките и услугите и представлява увеличение на стойността на парите, при което дадена сума пари може да бъде разменена за повече стоки и услуги.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma 

Новините от днес и със задна дата