сряда, 15 февруари 2023 г.

НОИ обяви по-висок осигурителен доход за декември

 istock 

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2022 г. е 1445,64 лв. За сравнение размерът му за месец ноември 2022 г. е 1376,93 лв.

За месец октомври 2022 г. размерът му е 1357,76лв. През септември 2022 г. той е 1335,40 лв., докато през август е 1297,11 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. е 1298,45 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата