понеделник, 27 февруари 2023 г.

Продължава тенденцията безработните да са повече от намерилите работа

 istock

От началото на годината досега новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърлиха 36 000 души, а устроените на работа чрез бюрата по труда са 20 230 – това сочат най-новите данни от ежеседмичното наблюдение на пазара на труда на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.

През изминалите седем седмици от 2023 година е неизменна тенденцията безработните да са повече от намерилите работа.

В последната наблюдавана до момента седмица от 13 до 19 февруари новорегистрираните в бюрата по труда са 4414 души, а намерилите работа – 3067 души. За този период най-много са записаните в бюрата по труда в областите Пловдив и София-столица – съответно 442 и 396 души.

В столицата са и най-много устроените на работа – 262. В първите две седмици на годината бяха отчетени най-много новорегистрирани безработни – по над 6000 души срещу два пъти по-малко устроени на работа.

За цялата 2022 година безработните бяха близо 279 000, а започналите работа чрез бюрата по труда – 224 000 души.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата