петък, 24 февруари 2023 г.

Не избираме сами къде да трупаме пари за втора пенсия

 istock 

Само 8851 човека през миналата година са избрали сами и са подали заявление къде да се трупат парите им за втора пенсия. Това показват данните на Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор.

Общо 94 777 българи е трябвало да започнат да се осигуряват задължително в универсалните пенсионни фондове, но 90,66% от тях са били разпределени служебно или това са 85 926 души, показват данните на КФН.

В 3 месечен срок от сключването на първия трудов договор или ако човек започне самостоятелен бизнес и се налага да се самоосигурява, е задължен да започне да внася осигуровки за втора пенсия в универсален пенсионен фонд. За целта трябва да подаде заявление за участие в УПФ (заявление за участие) до дружеството, управляващо избрания от него фонд. В случай че не подаде заявление или го направи след посочения срок, ще бъде служебно разпределен на случаен принцип.

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид.

През 2022 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 96 433 лица, от които 85 926 лица в универсалните фондове и 10 507 лица в професионалните фондове.

В професионалните пенсионни фондове заявление са подали само 1375 човека от общо 11 882, които  е трябвало да започнат да се осигуряват в професионален фонд  за пенсия. В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват за пенсия хората, работещи при условията на първа и втора категория труд.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата