сряда, 15 февруари 2023 г.

Какви втори пенсии получават пенсионерите

 istock 

Само 1 184 пенсионери получават пожизнена втора пенсия от универсалните пенсионни фондове. Това показват предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2022 г., изнесени от Комисията за финансов надзор.

Общо 12 862 човека вече получават плащания от частните фондове, като 11 678 взимат парите си на разсрочени плащания.

Средната пожизнена пенсия е 217, 91 лева на месец, а средната сума на разсроченото плащане е 351 лева на месец. Средният размер на пожизнената пенсия без допълнителни условия е 78 лева на месец. Избралите пожизнена пенсия с период на гарантирано плащане, вземат средно по 65,98 лева, а тези с включено разсрочено плащане – по 246,50 лева на месец.

Средната натрупана сума в партидите на осигурените в УПФ е 4 177 лева. Мъжете имат повече пари, събрани за втора пенсия, като средната сума, която те са натрупали, е 4 366 лева. жените пък имат в партидите си средно по 3976 лева. Най-малко средства за втора пенсия са събрали хората на 15 -19 години – по 502 лева. Тези пред пенсия на възраст 60-64 години имат натрупани по 4381 лева, което показва, че трудно ще получат пожизнена пенсия.

В професионалните пенсионни фондове са натрупани средно по 4344 лева, а в тези за допълнително пенсионно осигуряване – по 1991 лева.

Към 31.12.2022 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 215 126 хил. лв. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове намаляват с 1,75 на сто.  

През 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 707 хил. лв. за пенсии, 24 241 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 95 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.
 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2022 г. възлизат на 296 259 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за годината е в размер на 72 245 хил. лв.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата