вторник, 7 февруари 2023 г.

Новата геополитика

 

Джефри Д. Сакс е университетски професор, директор на Центъра за международни отношения и устойчиво развитие в Колумбийския университет и президент на Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие. Бил е съветник на трима генерални секретари на ООН, а в момента е застъпник за Целите за устойчиво развитие* при генералния секретар Антониу Гутериш.

Предлагаме на вниманието ви анализа на Джефри Д. Сакс, публикуван в сайта на Центъра за международни отношения и устойчиво развитие и озаглавен "Новата геополитика".

Всеобщо е мнението, че се намираме в период на геополитическо напрежение и промени. В груба хронология 1815-1914 г. е епохата на британската хегемония, не толкова мирната Pax Britannica. Това, което следва между 1914 и 1945 г., е катастрофален период на две световни войни и Голямата депресия. Краят на Втората световна война бележи възхода на Съединените щати като нов хегемон, както и началото на Студената война между САЩ и Съветския съюз. Този период продължава от 1947 до 1989 г. Периодът от 1989 г. до около 2008 г. се описва (с право или не) като еднополюсен свят, в който Съединените щати се считат за единствената свръхсила.

През последното десетилетие навлязохме в нова геополитическа ера, но каква?

Съществуват поне пет основни теории за настоящата геополитика. Първите три са варианти на Теорията за хегемонната стабилност; четвъртата е важната школа на международния реализъм. Петата е предпочитаната от мен теория на мултилатерализма, основаваща се на първостепенното значение на глобалното сътрудничество за решаване на неотложните глобални проблеми.

Теорията за хегемонната стабилност, предпочитана от американските елити в политиката, правителството и академичните среди, твърди, че САЩ остават световен хегемон, единствената свръхсила, макар и хегемон, който е предизвикан от възходящ конкурент - Китай, и от по-малък, но ядрено въоръжен - Русия.

Теорията за хегемонната конкуренция, понякога наричана Теорията на капана на Тукидид, твърди, че възходът на Китай е довел до период на конфронтация между Съединените щати и Китай, наред с продължаващата конфронтация на Съединените щати и Русия. Конкуренцията между САЩ и Китай се оприличава на тази между Спарта и Атина в Пелопонеските войни, като Китай играе ролята на Атина, издигащата се сила в елинския свят през IV в. пр.н.е., която предизвиква Спарта, настоящата сила.

Теорията за упадъка на хегемонията се фокусира върху факта, че Съединените щати вече не желаят или не могат да играят ролята на глобален стабилизатор (ако някога са я играли). Според тази теория сегашният период ще прилича на периода на британския упадък след Първата световна война и преди възхода на американската хегемония. Теорията за упадъка на хегемона твърди, че отслабването на един хегемон води до глобална нестабилност.

Теорията на реалистите твърди, че геополитиката се определя от политиката на великите сили, като Китай, Съединените щати, ЕС, Русия и все повече Индия играят ролята на велики сили и споделят световната сцена с регионални сили (като Бразилия, Индонезия, Иран, Пакистан и Саудитска Арабия и др.)

Теорията на мултилатерализма, към която се придържам, твърди, че само глобалното сътрудничество и мултилатерализмът, организирани около институциите на ООН, могат да ни спасят от самите нас, независимо дали става въпрос за война, опасни технологии или предизвикано от човека изменение на климата. Мултилатерализмът често е отхвърлян като прекалено идеалистичен, тъй като призовава за сътрудничество между нациите, но аз твърдя, че всъщност той е по-реалистичен от реалистичната теория.

Разбира се, съществуват и няколко други важни подхода към геополитиката, включително марксистките теории, фокусирани върху интересите и силата на глобално мобилния финансов капитал, теорията за ядрото и периферията на Имануел Уолърстийн и теорията за сблъсъка на цивилизациите на Самюъл Хънтингтън. Всички тези теории са добре познати и широко дискутирани. За краткост ще се съсредоточа върху трите хегемонни теории, реализма и мултилатерализма.

Икономически фактори за дългосрочни геополитически промени

В края на Втората световна война Америка е далеч напред водещата световна сила. Според изчисленията на историка Ангъс Мадисън (2010 г.) към 1950 г. Съединените щати са произвеждали 27,3% от световната продукция (измерена по международни цени), въпреки че са съставлявали само 6% от световното население (а днес само 4,1%). Следващата по големина икономика е Съветският съюз с приблизително една трета от тази на Съединените щати, а Китай е на трето място с приблизително една шеста. Американското предимство се изразява не само в общия БВП, но и в науката, технологиите, висшето образование, дълбочината на капиталовите пазари, сложността на организацията на бизнеса, както и в качеството и количеството на инфраструктурата. Американските мултинационални компании обикалят света, за да създадат глобални вериги за доставки.

От 1950 г. насам господството на САЩ постепенно намалява, главно защото други части на света постепенно настигат САЩ по отношение на напредналите технологии, умения и физическа инфраструктура. Както предвижда теорията, глобализацията насърчава разпространението на научно и технологично ноу-хау, висшето образование и модерна инфраструктура. Източна Азия е най-големият бенефициент на глобализацията. Подемът на Източна Азия започва с бързото следвоенно възстановяване на Япония през 1945-1960 г., последвано от десетилетието на удвояване на доходите ѝ през 60-те години. Япония от своя страна предостави пътна карта за четирите азиатски тигъра (Корея, Тайван, Хонконг и Сингапур), които започнаха своя бърз растеж през 60-те години, а след това и за Китай, който започна в края на 70-те години с реформите на Дън Сяопин и отварянето на страната към света. Според Мадисън 16-те големи източноазиатски икономики произвеждат 15,9 % от световното производство през 1950 г., 21,7 % през 1980 г. и 27,8 % през 1990 г. През 90-те години на ХХ век Индия също започва ера на икономическо отваряне и бърз растеж.

Когато Съветският съюз се разпадна през 1991 г., Съединените щати не са изправени пред нито един основен конкурент за световно лидерство. Макар че западноевропейската икономика като цяло е сравнима по размер с американската, Западна Европа остава зависима от Съединените щати по отношение на военната сигурност и при всички случаи представлява обособена група от държави с външна политика, която като цяло е подчинена на САЩ. Източна Азия се развива бързо, но е още по-малка геополитическа сила от Европа. Според МВФ БВП на Китай, измерен в константни международни долари, е 17,5 % от американския БВП, въпреки че населението му е 4,6 пъти по-голямо. Следователно според оценките на МВФ доходът му на глава от населението е бил едва 3,8% от този на САЩ. Технологиите и военният капацитет на Китай изостават с десетилетия от тези на Съединените щати, а ядреният му арсенал е малък. Може би е разбираемо, че политиците във Вашингтон са смятали, че Съединените щати ще бъдат единствената световна свръхсила за десетилетия напред.

Това, което те не успяха да предвидят, разбира се, беше способността на Китай да се развива бързо през следващите десетилетия. Между 1991 г. и 2021 г. БВП на Китай (измерен в международни долари) е нараснал 14,1 пъти, докато американският БВП е нараснал 2,1 пъти. Към 2021 г., според оценките на МВФ, БВП на Китай в постоянни международни цени за 2017 г., е с 18% по-голям от БВП на САЩ. Китайският БВП на глава от населението нарасна от 3,8% от американския през 1991 г. до 27,8% през 2021 г. (по оценки на МВФ в международни долари).

Бързото нарастване на производството и на БВП на човек от населението в Китай беше подкрепено от бързия китайски напредък в областта на технологичното ноу-хау, капацитета за иновации, качественото образование на всички равнища, както и обновяването и модернизирането на инфраструктурата. Наивната и понякога расистка американска публицистика отхвърля успеха на Китай като нищо повече от това, че Китай краде американското ноу-хау, сякаш Съединените щати са единственото общество, което може да използва съвременната наука и техника, и сякаш те също не разчитат на научния и технологичния напредък, постигнат другаде. Всъщност Китай наваксва, като овладява напреднали технологични знания и предприема мерки, за да се превърне в самостоятелен голям иноватор.

Не бива да пренебрегваме и нарастващата икономическа мощ на Индия и Африка, като последната включва 54-те страни от Африканския съюз. БВП на Индия е нараснал 6,3 пъти между 1991 и 2021 г., като от 14,6 % от БВП на Америка е нараснал до 44,3 % (всичко това е измерено в международни долари). БВП на Африка нараства значително през същия период, като в крайна сметка достига 13,5 % от БВП на САЩ през 2022 г. Най-важното в този контекст е, че Африка се интегрира и в политическо и икономическо отношение, като са предприети важни стъпки в областта на политиката и инфраструктурата за създаване на взаимосвързан единен пазар в Африка.

През последните 30 години три основни икономически промени трансформираха геополитиката. Първата е, че делът на САЩ в световното производство намаля от 21,0 % през 1991 г. на 15,7 % през 2021 г., докато този на Китай нарасна от 4,3 % през 1991 г. на 18,6 % през 2021 г. Вторият е, че Китай изпревари САЩ по общ БВП и се превърна във водещ търговски партньор за голяма част от света. Третият е, че страните от БРИКС, съставени от Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, също изпревариха страните от Г-7 по общ обем на производството. През 2021 г. общият БВП на страните от БРИКС възлиза на 42,1 трлн. долара (измерен в международни цени за 2017 г.), в сравнение с 41,0 трлн. долара на страните от Г-7. По отношение на общото население, БРИКС, с население от 3,2 милиарда души през 2021 г., е 4,2 пъти по-голямо от общото население на страните от Г-7, което е 770 милиона души. Накратко, световната икономика вече не е доминирана от Америка или ръководена от Запада. Китай е с общ размер на икономиката, сравним със САЩ, а големите държави със средни доходи са противотежест на държавите от Г-7. За отбелязване е, че четири поредни председателства на Г-20 ще се заемат от развиващи се страни със средни доходи: Индонезия (2022 г.), Индия (2023 г.), Бразилия (2024 г.) и Южна Африка (2025 г.).

Противоположни виждания за геополитиката

След като Китай достигна или изпревари САЩ по размер на икономиката и се превърна във водещ търговски партньор на много страни по света, а БРИКС достигна Г-7 по общ размер на икономиката, в САЩ и по света се разгаря дебат за променящата се роля и сила на Америка и за последиците за бъдещето на глобалното управление и международните отношения. Както бе споменато по-горе, съществуват пет идейни направления, които сега разглеждам по-подробно.

Теорията за хегемонната стабилност остава доминиращата школа в мисленето в Съединените щати, поне в лидерските кръгове, мозъчните тръстове и академичните центрове на Източното крайбрежие. Според този възглед САЩ и само САЩ могат да поддържат геополитическа хегемония и по този начин да осигурят стабилност на света. Когато Съединените щати говорят за "ред, основан на правила", те не говорят за системата на ООН или за международното право. Става дума за ред, ръководен от САЩ, в който Вашингтон, в консултация със своите съюзници, пише глобалните правила.

Според този възглед Китай остава далеч зад Съединените щати във всички ключови категории на силата: икономическа, военна, технологична и "мека" сила. На Русия се гледа като на западаща, почти несъществуваща регионална сила - макар и с голям ядрен арсенал. В тази школа на мислене ядрената заплаха може да бъде овладяна чрез контразаплахи и възпиране. Американската хегемония ще гарантира, че Русия няма да играе важна геополитическа роля в бъдеще. Тази хегемонна визия, известна в САЩ като неоконсерватизъм, намира израз в широк спектър от политики.

Войната в Украйна представлява централна част от стратегията на Вашингтон за продължаване на американската хегемония. Докато американските политици вероятно оплакват разрушенията и смъртните случаи в Украйна, те също така приветстват възможността да прокарат разширяването на НАТО на изток и да обезкървят Русия чрез война на изтощение.

Вашингтонският политически елит не бърза да прекрати войната. Той не желае и да се вгледа по-дълбоко в корените на войната, която със сигурност е провокирана отчасти от Съединените щати в битката им с Русия за политическо и военно влияние в Украйна. Това съревнование се нажежи до червено, след като през 2008 г. Джордж У. Буш подтикна НАТО да се ангажира с разширяването си към Украйна и Грузия. Това беше част от дългосрочен план за игра, очертан от Збигнев Бжежински в книгата му "Голямата шахматна дъска" от 1997 г., за прекратяване на възможността на Русия да проектира своята мощ към Западна Европа, Източното Средиземноморие или Близкия изток.

Предполага се, че Русия ще се бори на всяка цена, за да предотврати разширяването на НАТО към Украйна. Когато проруският президент на Украйна Виктор Янукович - който предпочиташе неутралитета на Украйна вместо разширяването на НАТО - беше свален с американска финансова и логистична подкрепа в началото на 2014 г., избухна руско-украинската война. Русия си върна Крим, а проруските сепаратисти превзеха част от Донбас. От 2014 г. насам войната ескалира, най-драматично с нахлуването на Русия на 24 февруари 2022 г. На свой ред Г-7 и НАТО се ангажираха да подкрепят Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, с цел отслабване на Русия в дългосрочен план.

В допълнение към финансирането и въоръжаването на Украйна, Съединените щати възприеха стратегията за сдържане на Китай, т.е. възпрепятстване на по-нататъшния му икономически и технологичен напредък. Политиката на сдържане по отношение на Китай имитира американската стратегия по отношение на Съветския съюз в периода 1947-1991 г. Антикитайската политика на сдържане включва увеличаване на митата върху китайските продукти; действия за ограничаване на високотехнологични телекомуникационни китайски предприятия като Huawei и ZTE; забрана на износа на високотехнологични полупроводници и оборудване за производство на полупроводници за Китай; отделяне на американските вериги за доставки от Китай; създаване на нови търговски блокове, като Индо-тихоокеанската икономическа рамка, които изключват Китай; и "списък" на китайски компании, на които по един или друг начин е забранен достъпът до американските финанси, търговия и технологии. На военния фронт Съединените щати създават нови антикитайски съюзи, като например AUKUS, с Обединеното кралство и Австралия, в този случай за създаване на нов флот от ядрени подводници и база в Северна Австралия, която да охранява Южнокитайско море. Съединените щати също така се стремят да засилят военната си подкрепа за Тайван, по една неоконсервативна фраза: да превърнат Тайван в "дикобраз".

Основната конкурентна визия за геополитиката днес е Теорията за хегемонната конкуренция, която се фокусира върху предстоящия сблъсък между САЩ и Китай. Тази теория всъщност е вариант на Теорията за хегемонната стабилност. В нея се твърди, че Съединените щати могат да загубят своя хегемонен статут в полза на Китай и че във всеки случай ожесточеното съревнование на двете държави е практически неизбежно.

Основният недостатък на визията за хегемонната конкуренция е убеждението, че Китай иска да стане следващият световен хегемон. Вярно е, че китайските лидери не се доверяват нито на Съединените щати, нито на Европа, особено с оглед на страданията на Китай от ръцете на външни имперски сили през XIX и XX век. Китай се стреми към свят, в който Съединените щати не са хегемон. И все пак има малко убедителни доказателства, че Китай иска да замени Америка като хегемон или че би могъл да го направи, дори ако желае.

Имайте предвид, че Китай все още е страна със средни доходи, а за да се превърне в държава с високи доходи, са необходими десетилетия. Да не забравяме и факта, че населението на Китай вероятно ще намалее значително през следващите десетилетия. В този контекст Китай също така ще застарява значително, като средната възраст ще нарасне от 47 години днес до 57 години през 2100 г. според прогнозите на ООН. И накрая, имайте предвид, че китайската държавна политика през вековете никога не се е стремяла към глобална империя. Средното царство винаги е било достатъчно. От 40 години Китай не е водил нито една външна война и има само няколко малки военни бази в чужбина в сравнение със стотиците, които експлоатира американската армия.

Вместо хегемонистичните стремежи на Китай, които според мен в действителност не съществуват, истинският проблем е така наречената "дилема на сигурността", според която и Китай, и Съединените щати погрешно разбират отбранителните действия на другата страна като нападателни, като по този начин изпадат в режим на ескалация. Например, тъй като Китай изгражда военните си сили в Южнокитайско море, с цел да защити жизненоважните си морски пътища, Вашингтон тълкува това като агресивно действие от страна на Китай, насочено към американските съюзници в региона. Тъй като Съединените щати създават нови съюзи, като например AUKUS, и укрепват съществуващи съюзи, Китай счита това за явни хегемонистични опити за сдържане на Китай. Дори когато определени действия имат наистина отбранителен характер - а не всички от тях са такива - те лесно се тълкуват погрешно от другата страна. Това наистина е основната причина, поради която капанът на Тукидид лесно води до война: не защото двете страни наистина искат война, а защото опират до нея, тълкувайки погрешно действията на другата страна.

Теорията за упадъка на хегемонията е малко по-различна. Вместо да набляга на сблъсъка между Китай и САЩ, тази трета теория набляга на последиците от американския упадък, който тя приема за даденост. Теорията за упадъка на хегемона започва с идеята, че светът се нуждае от глобални обществени блага, като например политики за макроикономическа стабилизация, контрол на въоръженията и общи усилия срещу предизвиканото от човека изменение на климата. За да се осигурят тези публични блага, според тази теория хегемонът трябва да поеме тежестта на осигуряването на глобалните публични блага. През XIX в. Великобритания създава Pax Britannica. От 1950 г. насам Съединените щати осигуряват глобалните обществени блага. Но с постепенния упадък на САЩ вече няма хегемон, който да гарантира глобалната стабилност. По този начин сме изправени пред свят на хаос, но не заради конкуренцията между САЩ и Китай, а защото нито една държава или регион не може да координира глобалните усилия за осигуряване на глобални обществени блага.

Чарлз Киндълбъргър, икономически историк от Масачузетския технологичен институт, е създателят и най-убедителният привърженик на теорията за хегемонния упадък, като я прилага към Голямата депресия в проницателната си книга "Светът в депресия: 1929-1939 г." (1973 г.). Той твърди, че когато настъпва Голямата депресия, е необходимо глобално сътрудничество за справяне с междудържавните дългове, фалиралите банки, бюджетните дефицити и златния стандарт. Въпреки това Обединеното кралство е сериозно отслабено от Първата световна война и продължителната икономическа криза от края на 20-те години на ХХ век и затова не е в състояние да действа като хегемон. Съединените щати, уви, все още не са готови да поемат тази роля и ще да го направят едва след Втората световна война.

И трите хегемонистични теории предполагат, че хегемоните заемат централно място в геополитиката и ще останат такива. Първата приема, че Съединените щати остават хегемон; втората приема, че Съединените щати и Китай се конкурират за ролята на хегемон; а третата оплаква липсата на хегемон точно когато имаме нужда от такъв. Тази трета теория, макар и да обявява САЩ за хегемон, по някакъв начин преувеличава: après l'Etats Unis, le deluge (бел.ред. - след нас и потоп).

Реалистичната теория отрича централната роля на хегемонията и вероятно би поставила под въпрос дали Америка някога наистина е била световен хегемон. Според реалистите мирът изисква умело балансиране между големите сили. Същността на реалистичната теория е, че нито една сила не може или не трябва да има презумпция за останалите; всички трябва да управляват политиките си разумно, за да избегнат провокирането на конфликт с другите сили. Водещи реалисти като Хенри Кисинджър и Джон Миършаймър например призовават за прекратяване на войната в Украйна с преговори, като мъдро твърдят, че Русия няма да изчезне от картата или от геополитическото си значение, и подчертават, че войната е отчасти провокирана от американската грешна стъпка да премине червените линии на Русия, особено по отношение на разширяването на НАТО към Украйна и Грузия.

Реалистите се застъпват за мир чрез сила, въоръжаване на съюзниците при необходимост и предпазване от агресивни действия на потенциални противници, които пресичат американските червени линии. Според реалистите мирът се постига чрез баланс на силите и потенциално използване на сила, а не чрез добра воля или високи идеали. Възпирането е от значение. Китай е конкурент, на когото трябва да се противодейства икономически, технологично и военно, но не е непременно военен противник. Войната може да бъде избегната. Най-известният исторически модел за реалистите е представеният от Кисинджър Европейски концерт през XIX в., който запазва мира през по-голямата част от века.

Най-голямото предизвикателство, пред което са изправени реалистите, е, че поддържането на баланса на силите е много трудно, когато относителният капацитет на основните сили е в голямо движение. Европейският концерт се разпада главно защото две големи сили са в икономически възход. През 1908 г. Германия изпреварва Великобритания по БВП (по оценки на Мадисън). Руската империя също се разраства икономически, като от 1870 г. нататък нейният БВП е приблизително равен на този на Германия. Великобритания се страхува от възхода на Германия, а Германия се страхува от война на два фронта срещу Великобритания и Русия, което, разбира се, е точно това, което се случи през 1914 г. Според много историци Германия настоява за война през 1914 г. от убеждението, че забавянето ще означава по-силна Русия в бъдеще.

Геополитиката като средство за решаване на проблеми?

Същественият проблем на тези четири преобладаващи геополитически теории е, че те разглеждат геополитиката почти изцяло като игра на победа и загуба между големите сили, а не като възможност за обединяване на ресурсите за посрещане на кризи от глобален мащаб. Теорията за упадъка на хегемонията признава необходимостта от глобални обществени блага, но смята, че само хегемонът може да осигури тези глобални обществени блага.

Теорията за мултилатерализма изхожда от предпоставката, че светът спешно се нуждае от геополитическо сътрудничество за решаване на предизвикателствата от глобален мащаб, като предизвиканото от човека изменение на климата и финансовата нестабилност, и за избягване на война между големите сили. В основата на мултилатералистката визия е убеждението, че глобалните обществени блага могат да бъдат осигурени съвместно от държавите - членки на ООН, а не от един хегемон. Акцентът е върху конструктивната роля на международното право, международните финансови институции и международните договори, всички в рамките на Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека и подкрепени от институциите на ООН.

Често се твърди, че този възглед е нереалистичен и се отхвърля като твърде идеалистичен. Съществуват много основателни причини за съмнение: ООН е твърде слаба; договорите са неприложими; държавите се възползват от глобалните споразумения; а правото на вето на петте постоянни членки на Съвета за сигурност (Китай, Франция, Русия, Обединеното кралство и САЩ) парализира ООН. Тези точки са верни, но според мен не са решаващи. Сътрудничеството може да се засили, ако се разбере по-добре необходимостта от него. Най-важното е, че нито трите хегемонистични теории, нито реализмът предлагат решения на нашите глобални кризи.

Теорията за хегемонната стабилност се проваля, защото Съединените щати вече не са достатъчно силни и заинтересовани, за да поемат тежестта на осигуряването на хегемонна стабилност. В края на 40-те години на ХХ век САЩ са готови да финансират и подкрепят глобални обществени блага, включително създаването на ООН, Бретънуудската система, Общото споразумение за митата и търговията (GATT), плана Маршал и други. Днес САЩ дори не ратифицират по-голямата част от договорите на ООН. Те нарушават правилата на GATT, избягват декарбонизацията, не финансират достатъчно ООН и институциите на Бретън-Уудс и дават нищожна част от брутния си национален доход (0,16 %) като външна помощ.

Теорията за хегемонистичната конкуренция се проваля, защото предвещава конфликти, а не решения на проблемите. Тя е най-доброто обяснение на глобалните сътресения, но не и стратегия за мир, сигурност или решаване на глобални проблеми. Тя е предсказание за криза. Изключително важно е да се припомни, че и Спарта, и Атина са пострадали от Пелопонеските войни.

Реалистичният подход е много по-точен, практичен и полезен от хегемонистичните теории. Въпреки това реалистичният подход страда и от три основни слабости. Първо, макар да призовава за баланс на силите, за да се запази мирът, не съществува постоянно равновесие на силите. Някогашното равновесие бързо се превръща в настоящо неравновесие.

Второ, както и при теорията на игрите, която е в основата на Реализма, и теорията на игрите, и Реализмът подценяват потенциала за сътрудничество на практика. В реалистичния подход не-сътрудничеството между държавите се оказва единственият възможен резултат от геополитиката, тъй като няма висша сила, която да наложи сътрудничество. Въпреки това в експерименталната теория на игрите и в практическата геополитика има много повече възможности за успешно сътрудничество (например в експерименталната игра "Дилема на затворника"), отколкото предвижда теорията. Този въпрос е подчертаван в продължение на десетилетия от Робърт Кеохейн, а също така е подчертаван и от покойния Джон Руги.

Трето и най-важно, Реализмът се проваля, защото не успява да реши проблема с глобалните обществени блага, необходими за справяне с екологичните, финансовите, здравните и други кризи. Нито един отделен хегемон няма да осигури необходимите глобални инвестиции. Необходим е глобален подход на сътрудничество, за да се споделят разходите и да се разпределят широко ползите.

Пътната карта за постигане на мултилатерализъм през ХХІ век изисква отделно есе. Накратко, мултилатерализмът през XXI век трябва да се основава на два основополагащи документа - Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека, както и на семейството от институции на ООН. Глобалните обществени блага следва да се финансират чрез значително разширяване на банки за мултилатерално развитие (включително Световната банка и регионалните банки за развитие) и МВФ. Новият мултилатерализъм следва да се основава на глобално договорени цели, а именно Парижкото споразумение за климата, Споразумението за биологичното разнообразие и Целите за устойчиво развитие. Той следва да включи новите авангардни технологии, включително дигиталната свързаност и изкуствения интелект, в обхвата на международното право и глобалното управление. Тя следва да укрепи, приложи и надгради жизненоважните споразумения за контрол на въоръженията и денуклеаризацията. И накрая, тя трябва да черпи сили от древната мъдрост на великите религиозни и философски традиции. Предстои много работа по изграждането на новия мултилатерализъм, но на карта е заложено и самото бъдеще.

Оригиналът на статията е публикуван тук >>>

* Целите за устойчиво развитие (ЦУР, англ. Sustainable Development Goals) са набор от цели, свързани с бъдещото международно развитие за периода 2016-2030 г. Постановени са от Организацията на обединените нации и се популяризират като Глобални цели за устойчиво развитие. Набелязани са 17 цели със 169 специфични подцели.

1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.

2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство.

3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти.

4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.

5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.

6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички.

7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.

8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.

10. Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.

11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове.

12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.

14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата, и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.

16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива. 

 Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

 

Новините от днес и със задна дата