събота, 18 февруари 2023 г.

Ново повишение на таксите обявиха банките

 istock 

Банките започнаха отново да вдигат таксите от тази година. на сайтовете на повечето институции вече са публикувани съобщения за предстоящо увеличение на таксите както за физически лица, така и за фирми.

Нови такси очакват клиентите на Банка ДСК от 20 февруари. Поскъпва тегленето и внасянето на пари по сметки. Ако дадете заявка за теглене, банката ще ви вземе поне 7 лева или 0,70 на сто от сумата. Сега таксата е 6 лева или 0,6 на сто от сумата. Без предварителна заявка таксата също се вдига и вече ще бъде 0,80% върху сумата, която теглите.
Качват се и таксите за теглене на пари, като става 0,25% от сумата, но не по-малко от 3 лева за суми в лева и 0,35% от сумата и минимум 5 евро, за суми в евро.

За откриване на разплащателна сметка в офис клиентът ще дължи 6 лева, а не 4 лв., както досега. Месечната такса за поддържка на сметка с издадена дебитна карта става 2,74 лева при 2,60 лв. сега, а без дебитна карта – 4,89 лева при 4,50 лв. сега.
 
Първа инвестиционна също обяви, че променя тарифите и таксите от 13 април. Таксата за теглене от банкомат на банката, дори да сте нейни клиенти, става 0,15% от сумата, но не по-малко от 30 стотинки. Ако внасяте пери през банкомат на банката таксата ще бъде 30 стотинки, а досега за тази услуга нямаше такса.От 27 март Централна кооперативна банка също променя част от тарифите и таксите си. Поскъпва откриването на разплащателна сметка с дебитна карта към нея от 4 на 5 лева. Вдига се и таксата за теглене на пари в брой от разплащателни и спестовни сметки. Ако сумата е над 2000 лева, таксата става 0,6% от нея, а не 0,5%, както сега. Увеличава се и таксата за теглене от сметки в евро - от 0,5%, но не по-малко от 2,50 евро, на 0,7% от сумата, но не по-малко от 3 евро. Преводите по сметки също поскъпват, независимо дали са на един клиент или на различни, и таксата става 3,50 лева от 3 лева сега.

 Някои банки вече вдигнаха таксите.

От началото на февруари Д Банк е променила част от таксите си. Така например за изходящи преводи от сметка през Бисера в офис на банката таксата за граждани става 5 лева, а за изпълнение на запор – 10 лева. Вдигат се и таксите през системата RINGS, като превод на каса струва 22 лева. Внасянето на суми по сметка в друга банка е  0,9 на сто от сумата, но не по-малко от 7 лева, ако внасяте парите на каса.  При преводи във валута на клиенти, които нямат сметка в банката,  освен дължимите такси за изходящ валутен превод, клиентът дължи допълнителна такса, която вече е в размер на 30 евро.
           

Промени са обявили и от “Кей Би Си Банк България” във връзка с предстоящото обединение с ОББ. Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди датата на нейното влизане в сила, да заявят писмено в офис на ОББ или на “Кей Би Си Банк България” несъгласието си със съответната промяна и да прекратят договора за ползване, без да дължат разноски и/или обезщетение във връзка с прекратяването, предупреждават от банката.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 

Новините от днес и със задна дата