петък, 24 февруари 2023 г.

Свихме спестяванията, ударно се взимат заеми за жилище

 istock 

Въпреки започналото покачване на лихвите по кредитите, потребителите продължават да теглят заеми за покупка на жилище, показват данните на БНБ. В края на януари жилищните кредити достигат 16,643 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9%, което е дори повече от ръста през декември.

Общо кредитите на домакинствата са 33,361 млрд. лв. в края на януари и нарастват с 14,8% за година, като ръстът е по-голям от този през декември, когато е бил 14,6% на годишна база.

Нарастване, макар и по-слабо, има и та потребителските заеми - с 12,5% на през януари, които възлизат на 15,086 млрд. лв., спрямо януари 2022 г. На годишна база другите кредити нарастват с 8,9% (5,3% годишно повишение през декември м.г.), като достигат 402,1 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 12,1% на годишна база през януари (10,8% годишно повишение през декември м.г.) и в края на месеца са 426,3 млн. лева. бизнесът също е взел повече кредити на годишна база, като сумата стига 41,316 млрд. лв., което е повишение с 9,9% спрямо януари 2022 г.

Продължаваме и да спестяваме пари в банките, но ръстът е по-малък спрямо този на отпуснатите кредити, най-вече тези за жилище.

Домакинствата вече държат в банките 72,234 млрд. лв. в края на януари, което е увеличение с 8,2% спрямо януари миналата година (след 8,3 процента годишен ръст през декември 2022 година). Депозитите на неправителствения сектор са 116,321 млрд. лв., като годишното им увеличение е 14,2%  

Депозитите на фирмите са 39,921 млрд. лв. в края на януари, което е увеличение с 26,6% в сравнение със същия месец на миналата година. Тези на финансовите предприятия също нарастват - с 16,3% на годишна база.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата