четвъртък, 23 февруари 2023 г.

АПИ започва да връща около 5 млн. лева на неправилно глобени шофьори

 

Агенция "Пътна инфраструктура" започва възстановяване на парите, събрани от шофьори, които са били заловени повече от три пъти да се движат без винетка. Връщането на средствата, които са около 5 милиона лева става, след като предходното Народно събрание реши, че водачите на МПС не бива да плащат повече от 3 глоби годишно.  

До промените се стигна след случая "Пролеша", при който жители на софийското село задлъжняха с десетки хиляди заради камера на пътната агенция. Това се случи, след като първоначално пътят до столицата бе обявен за движение без винетка, но по-късно стана ясно, че шосето е влязло с списъка на платените, а никой не е казал на местните хора. Така водачи от Пролеша, които ежедневно пътуват до София, натрупаха задължения за над 10 000 лева.  

На интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно, съобщиха от АПИ.

Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира.

Заявлението може да бъде изтеглено от www.bgtoll.bg, в раздел "За нас", секция "Заявления". Директният линк към него е ТУК. Документите, които трябва да се представят към заявлението, са копие от регистрационния талон на ППС, копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата, документи, доказващи основателността на искането за възстановяване на платената такса, удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя, и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС с изрично посочване на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата.

Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят парите, е пет работни дни.

Направените до момента разчети показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми на шофьорите.

Друга промяна в Закона за пътищата е свързанa с корекцията на сгрешена винетка. Според измененията, когато при издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена корекцията, е необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от ЗП от страна на собственика или ползвателя.

Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса.

Заявлението за промяна на допусната техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg, в раздел "За нас", секция "Заявления". Директният линк към него е ТУК. Към заявлението трябва да бъдат представени и следните документи: свидетелство за регистрация на ППС, касов бон за купена електронна винетка, ако е платена в брой, банково извлечение за купена е-винетка, при плащане, извършено по банков път и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственик или ползвател на ППС.

Заявлението ще бъде разгледано от съответните длъжностни лица, като срокът за извършване на корекция е 3 работни дни от депозирането му. Когато при разглеждането му се установи, че същото не съдържа изброените документи, както и при необходимост от извършване на допълнителни справки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

За извършени корекции след дата 10.02.2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването ѝ. Срокът на валидността ѝ е до изтичането на срока на първоначално издадената.

Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10.02.2023 г. при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административнонаказателно производство, а образуваните се прекратяват.

В случай, че искането бъде удовлетворено и корекцията бъде извършена платената компенсаторна такса подлежи на възстановяване, допълват от АПИ. За да бъде възстановена собственикът или ползвателят трябва да подаде заявление за възстановяване на неоснователно заплатени такси. Срокът, предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата