вторник, 21 февруари 2023 г.

Колко пенсионери получават над 2000 лева на месец

 istock 

Масово пенсионерите у нас получават от 467 до 700 лева. Това показват данните на НОИ към края на миналата година почти 417 000 са тези, който взимат месечно над минималната пенсия за страната до 600 лева, други 335 хиляди живеят с от 600 до 700 лева. Или това са общо над 750 000 пенсионери.

Най-бедните възрастни хора с пенсии до 467 лева, което  е и доста под линията на бедност, която е 504 лева от началото на тази година, са 524 278 души и то като сложим към основните им пенсии добавките и пенсиите, които взимат като втори и трети, показват данните на НОИ.

На месец над 2000 лева до тавана от 3400 лева получават около 35 000 пенсионери, като тези с пенсии  от 3400 лева за 762-ма, а над тавана получават 336 човека.
 
Средната пенсия за 2022 г. е 674,54 лева, като тази за стаж и възраст е близо 710 лева, а за инвалидност – 519 лева. Най-ниски са пенсиите, несвързани с трудова дейност – военна инвалидност, социални пенсии за старост и инвалидност. Хората с такива пенсии взимат средно по 371,98 лева на месец. Запазва се тенденцията мъжете да взимат по-големи пенсии от жените. Средната на пенсионерите е 752,78 лева, а на пенсионерките – 621 лева.
 
Най-високи са пенсиите в в София – 809,54 лева, а най-ниски в Кърджали – 561 лева. След София по размер на средната пенсия се нареждат Перник – 734,74  лева, Бургас – 741,50 лева,  Варна – 711,56 лева и Стара Загора – 709,55 лева. На опашката, освен Кърджали, са Разград – 566 лева, Силистра – 574 лева и Търговище – 576,22 лева.

Общо 1,501 млн. са личните пенсии у нас към края на миналата година. едва 13 566 от тях са за първа категория труд, а 28 958 – за втора.
 97 590 са новите пенсионери през миналата година, като само за последните три месеца на 2022 г. са се пенсионирали 24 180 човека.

Общо пенсионерите у нас са 2,03 млн. души, като инвалидните пенсии са близо 419 000. Отпуснатите през миналата година инвалидни пенсии са 27 507.

Само 40 са новите пенсии, отпуснати през миналата година, на хора, полагали първа категория труд, а 77 са за втора категория. Близо 30 000 са пенсиите на работили най-масовата трета категория труд или 56,7 на сто от всички. 22 778 души са имали смесен осигурителен стаж, тоест полагали са труд в различни категории.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата