петък, 17 февруари 2023 г.

Росица Велкова обяви, че няма да влезем в еврозоната на 1 януари 2024 г.

  

България няма да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г., съобщи министърът на финансите Росица Велкова. На заседанието на Еврогрупата (страните, участници в еврозоната) в началото на седмицата България не е била изслушана за готовността й, макар точката да е била в дневния ред. Причината е, че България изостава с приемането на съответното законодателство, а също и не отговаря на критерия за инфлацията, отбеляза Велкова, цитирана от БНР.

В контекста на проведените разговори с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис и с Паскал Донъхоу, председател на Еврогрупата, се взе решение, че България няма да подава в края на февруари конвергентен доклад, защото не сме изпълнили ангажиментите по присъединяването към Валутния механизъм II и имаме несъответствие в критерия за инфлацията, обясни Велкова, цитирана и от БТА.

На 27 октомври 2022 г. Народното събрание постави като основен приоритет на правителството приемането на еврото от 1 януари 2024 г. и полагането на всички необходими действия и усилия за това. Но така и не успя да приеме окончателно ключови текстове, необходими за влизане в Еврозоната - промени в Кодекса за застраховането и в Търговския закон, както и в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Било е договорено да подадем конвергентен доклад, когато изпълним ангажиментите и бъдат приети законопроектите, свързани с членството ни в еврозоната, които служебното правителство отново ще внесе в новосформираното НС, както и да се приемат и необходимите промени в Закона за БНБ за работата на централната банка, когато страната вече ще е присъединена към еврозоната, каза министърът.

Освен приемането на четирите законопроекта, свързани с членството ни в еврозоната, трябва да постигнем и критерия за инфлацията, както и да бъде поддържана перспектива в периода 2023-2026 г. на ниво планиране на дефицита по консолидираната фискална програма в размер на 3%, отбеляза Велкова.

При условие че сега в края на февруари не подаваме конвергентен доклад, срокът за присъединяване към еврозоната - от 1 януари 2024 г., не остава, заяви министърът.

По отношение на новия срок, за който, по думите на Велкова, са водени проучвателни разговори, ако през юни - юли България покрие критериите, би могло да подадем веднага доклад, в момента, в който покрием критериите, а не да изчакваме редовния доклад, извършван на всички страни в началото на 2024 г. Според нея това означава, че ако отговаряме на критериите и подадем конвергентен доклад, и има подкрепата на държавите членки, бихме могли да бъдем присъединени към еврозоната в срок не по-късно от 1 януари 2025 г.

Министърът уточни, че няма пречка присъединяването да стане от дата, която е различна от 1 януари - би могло да бъде дата, която не е 1 януари 2025-а или 2026 г., а първо число на месец от 2024 г. 

В отговор на въпрос, министърът потвърди, че от 1 януари 2024 г. няма да бъде прието еврото в България.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата