събота, 28 януари 2023 г.

СЗО съветва държавите да се запасят с лекарства за ядрена война

  

Световната здравна организация (СЗО) актуализира списъка си с лекарства, които трябва да бъдат складирани за "извънредни радиологични или ядрени ситуации". Част от медикаментите предотвратяват и намаляват излагането на радиация, а други са за третиране на лъчева болест. Списъкът се обновява за пръв път от 2007 година и включва множество нови препарати.

"От съществено значение е правителствата да са готови да защитят здравето на населението и да реагират незабавно при извънредни ситуации. Това включва наличието на готови запаси от животоспасяващи лекарства, които ще намалят рисковете и ще лекуват наранявания от радиация", каза д-р Мария Нейра, изпълняващ длъжността помощник генерален директор на СЗО.

СЗО казва, че типичният радиационен резерв трябва да включва:

  • стабилен йод, за да се намали излагането на щитовидната жлеза на радиоактивен йод;
  • хелатиращи агенти, които да попречат на някои тежки метали да се натрупат в организма;
  • цитокини, използвани за смекчаване на увреждането на костния мозък.
  • лекарства за лечение на повръщане, диария и инфекции.

От организацията дават съвети и при какви условия да става съхраняването на препоръчаните медикаменти.

Излагането на радиация може да увреди ДНК и да причини сърдечно-съдови заболявания или рак. Излагането на високи нива може да доведе до остър радиационен синдром, причиняващ повръщане и гадене и потенциално водещ до смърт.

Много държави все още нямат основните елементи на готовност за радиационни аварии, твърдят от СЗО.

Обновеният списък и докладът на Световната здравна организация може да бъде свален от тук.

Експертите правят сравнение и на запасите от медикаменти на Канада, Германия, Франция, Обединеното кралство, Япония, Русия и САЩ. Става ясно, че складирането единствено на йодни таблетки е недостатъчно. Именно това обаче е политиката на Канада и Великобритания. Единствено САЩ имат по-голям инвентар от медикаменти за третиране на радиация.

В доклада рискът от ядрена война е споменат само веднъж. Въпреки това той се появява на фона на най-голямата геополитическа конфронтация от началото на XXI век.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ/ 

Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата