Експерти от РИОСВ-Бургас извършиха проверка по сигнала за разораване на дюни на южния плаж в Несебър. На място е констатирано, че е изкопан ров с дълбочина около 1 метър по протежение на черния път, водещ към плажа. С GPS устройство е установено, че изкопът преминава по границата на защитената територия - Природна забележителност "Пясъчни дюни 5 бр. - гр. Несебър", без да навлиза в нея, съобщават от екоинспекцията.

Защитената територия не е засегната, но е констатирано нарушаване на ландшафта. В момента на извършване на проверката не е установено присъствие на хората, извършили изкопа.

Предстоят съвместни проверки и с други компетентни органи за установяване на причините за нарушението и образуване на административно-наказателно производство, включително и предприемане на мерки за възстановяване на нанесените щети.

На 13.01.2023 г, до ДЛС "Несебър" е изпратено предписание от РИОСВ-Бургас за ограничаване достъпа на моторни превозни средства до защитена територия на дюнни образувания на Несебър - юг. Според предписанието, трябва да се монтира трайно възпрепятстващо съоръжение, ограничаващо единствено навлизането на превозни средства от северната страна на защитената територия. Нарушението е извършено от срещуположната страна на територията.

Вчера концесионерът на плаж "Несебър-юг" Кирил Спасов сигнализира институциите, че багер е прокопал ров по продължение на 300 метра в пясъчните дюни край ивицата, които са защитена територия.

Пясъчните дюни на южния плаж в Несебър не са били разорани, а предпазени от разораване, обясни инж. Димитър Мандулев, директор на Държавното ловно стопанство в Несебър, което според проверка на полицията се оказа, че е пуснало багера в пясъка, предаде "24 часа".

Според инж. Мандулев прокопаването на ров покрай дюните и образуването на пясъчна стена пред тях ги предпазвало от навлизане на АТВ и джипове, които през зимата често нахлували в пясъчните образувания да си правят офроуд.

От пресцентъра на Министерството на земеделието потвърждават версията на инж. Мандулев за прокопаването на рова, че е направено с цел предпазване на дюните от моторни превозни средства.

По този начин се процедира от 25 години, освен това разкопаната територия не попада в защитена територия, обясниха от МЗ. И добавиха, че за опазване на дюните имало предписание от РИОСВ по сигнали на граждани за често навлизане на коли на пясъка, който освен за гонки ползвали и за паркинг. Препоръките на екоинспекцията били за някаква защитна ограда, но от другата страна откъм морето. 

От ловното стопанство в Несебър обаче преценили, че е по-добре да спрат колите още от пътя, а не да ги пускат до водата. А вместо да правят заграждения, изкопали ров като най-екологичен метод за защита на дюните. В действителност зад него все още се забелязват следи от големи грайфери на високопроходими автомобили, които преди това явно са навлизали в пясъчните дюни.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ/ 

Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma