събота, 7 януари 2023 г.

800 евро безвъзмездна помощ за деца на родители работещи в Италия с доходи под 8.174 евро годишно

 “Sportello del Consumatore” di Roma

800 евро за родители в ЗАТРУДНЕНИЕ с надбавка за издръжка и ISEE - годишни доходи под 8.174, 00, за да получат достъп до бонуса Обадете се на бюрото за потребители 06 4940 555 или пишете на е- поща: info@sportellodelconsumatore.eu  info@sportellodelconsumatore.eu info@sportellodelconsumatore.eu
800 euro per i Genitori In DIFFICOLTÀ con l’Assegno di Mantenimento Ed un ISEE sotto 8.174, 00, per poter Accedere Al Bonus Chiama Sportello del Consumatore 06 4940 555 o comunica sul e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата