сряда, 19 октомври 2022 г.

Социален бонус за ток и газ от 150 евро в Италия

 Няма налично описание.

 Katya Stoyanova/BurgasNovinite.BG
Италианското бюро за потребители на APS е организирано от важни адвокатски кантори, които винаги са участвали в банково и финансово кредитно възстановяване.
Sportello del Consumatore Italia APS е асоциация на потребители и потребители със седалище в Рим. Свободно учреден, с нестопанска цел и на демократична основа и участие, неговата изключителна цел е да работи за информиране, насърчаване, подпомагане, защита, представляване и защита на правата и същите индивидуални и колективни интереси на потребителите на стоки и потребителите на услуги и във всеки случай колективните интереси на потребителите и потребителите като цяло, също чрез насърчаване на колективни компенсации и/или реституционни действия, съдебни и извънсъдебни разпореждания.
Свързването със Sportello del Consumatore Italia APS означава да имате на ваше разположение: професионалисти, адвокати и счетоводители, които са решили да вложат опита си в услуга на защитата на потребителите.
По закон тя е независима, но по етика е свободна.
Sportello del Consumatore Italia APS насърчава и осигурява защитата, на информативно и превантивно, договорно и съдебно компенсационно ниво, на основните права, имуществени и неимуществени права: от икономическо - имуществено естество, като правото на коректност, прозрачност и справедливост в учредяването и в осъществяването на договорни отношения относно частни и обществени блага и услуги; с информативно-популярен характер, като правото на насърчаване и развитие на свободни, доброволни и демократични сдружения сред потребителите и потребителите; от общ социален характер, като правото на защита на здравето, безопасността и качеството на продуктите, предоставянето на кредит, финансови съдебни спорове (банки, финансови компании, Equitalia, сложна лихва, лихварство), услуги за имигранти.

За живеещите в Италия - КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ

След като се запознахме с целите на Асоциацията, наречена "SPORTELLO CONSUMATORE ITALIA APS"
регистрация в АСОЦИАЦИЯТА „ИТАЛИЙСКИ APS CONSUMER COUNTER” за 2022 г.
Членският внос е в размер на 75,00 евро и е валиден за една година, считано от годината на регистрация, с изтичане на 31 декември следващата година.
С попълването и изпращането на формуляра по-долу, долуподписаният декларира, че е запознат с Информацията за обработка на лични данни и дава съгласието си за обработката на същата.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният ДЕКЛАРИРА, че се запознах с Информацията за обработка на лични данни, съгласно чл. 13 и следващите от ЕС рег. №. 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27/04/2016 и последващи изменения.
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Долуподписаният, информиран за самоличността на администратора и обработващия данни, за степента, методите, с които се извършва обработването, за целите на обработването, за които са предназначени личните данни, за правото на оттегляне на съгласието, както е посочено в подписаната информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 и неговите допълнения и изменения, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ съгласно и по силата на чл. 7 и ss. от Регламент (ЕС) 2016/679 и неговите допълнения и изменения, на обработването на лични данни по начина и в границите, определени в Информацията за обработването на лични данни. 
Регистрация на този линк:
 https://www.sportellodelconsumatore.eu/
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Цялата информация и актуализации за одобрените със Закона за бюджета за 2022 г. данъчни облекчения в помощ на бизнеса и семействата срещу скъпата енергия. Увеличенията на сметките за електричество и газ, причинени от увеличаването на разходите за суровини и руско-украинската война, влошиха ситуацията на затруднение за гражданите и бизнеса, вече подложени на тежко изпитание от икономическата криза след пандемията. 

В опит да облекчи този контекст, правителството разпредели със Закона за бюджета за 2022 г. (Закон от 30 декември 2021 г., № 234) фонд от икономически ресурси, предназначен да ограничи увеличенията на сметките за електричество и газ, който се присъединява към поредица от фискални мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата, засегнати от последиците от пандемията. В случая на социалния бонус за електроенергия и газ, това е намаление на разходите за сметките за електроенергия и природен газ и се състои във възможността да се възползвате от отстъпка от сметката за всички битови и небитови потребители в икономически неравностойно положение. Маневра, която засяга не малко граждани, тъй като, както е посочено в техническия доклад на Закона за бюджета, около 29 милиона домашни потребители и 6 милиона небитови потребители (като търговски, професионални или занаятчийски). 

От 2021 г. тези отстъпки се признават автоматично на граждани / семейства, които имат право на тях, чрез представяне на DSU (Единна заместваща декларация) за Isee на INPS, който ще предостави данните директно на интегрираната информационна система, управлявана от компанията Acquerello Unico Spa.. Освен това указ закон №. 4, така нареченият указ Sostegniter, с разпоредба от 540 милиона евро, предвижда допълнителни стимули за енергоемките компании, чиито разходи за сметките са се увеличили с 30% в сравнение с 2019 г. В този случай компаниите имат право под формата на данъчен кредит на вноска, съответстваща на 20% от разходите за електроенергия. 

Мярката, вече приета за второто тримесечие, също беше удължена до третото тримесечие на 2022 г. и ще бъде приложена от Arera, регулаторния орган за енергия, мрежи и околна среда, който също потвърди засилването на социалните бонуси за електроенергия и газ за четвъртото тримесечие поредно тримесечие. „Семействата с ниво на Isee до 12 хиляди евро (праг, който се повишава до 20 хиляди евро за големи семейства) са потвърдени, че се възползват от тези социални бонуси - подчерта Арера в прессъобщение от 29 септември 2022 г. - директно в законопроекта на всички отговарящи на условията семейства, при условие че имат валиден ISEE и в рамките на посочения праг, през 2022 г. ".

Новините от днес и със задна дата