събота, 12 септември 2020 г.

Извънредни новини за безработните у нас, от 1 октомври

  

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв., гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

"За " бяха 104 народни представители, един - "против", и трима се въздържаха, информира БТА. Чрез предлаганите мерки се осигурява подкрепа на безработните лица в условията на пандемия от COVID-19, мотивира се вносителят - Министерският съвет. Те влизат в сила от 1 октомври т.г. 

Заложено е срокът за получаване на парично обезщетение за безработица /когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от три години от предходното ползване/ да се повиши от четири на седем месеца. Първата мярка ще засегне между 30 000 и 33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. 

Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000 000 лв., т.е. около 4 000 000 лв. на месец. Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец.

Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., в т.ч. около 500 000 лв. за ноември и 1 500 000 лв. за декември. Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000 000 лв. за 2020 г. 

Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на Фонд "Безработица", съответно на консолидирания бюджет на ДОО. С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в сила от 9 април т.г., общият размер на разходите на Фонд "Безработица" беше увеличен с 1 000 000, хил. лв. като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на ДОО на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще има достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на Фонд "Безработица", обосновава се МС.

Новините от днес и със задна дата