неделя, 13 септември 2020 г.

0% лихва дават банки за спестяванията ни

 istock 

Банки вече дават 0% лихва върху спестяванията на гражданите.

И в другите трезори лихвите по депозитите остават много ниски – около 0,1% за година. Почти нулевата доходност, която предлагат повечето големи банки, се отнася за всички видове депозити, независимо от това в каква валута са те, какви са условията по договорите, или срочността на депозитите.

По данни на БНБ средната лихва се движи от нула до 0,1% за година. От април насам средната лихва за фирмените депозити в левове е минус 0,05%, а за спестяванията в евро тя е под нулата още от миналата година.

В същото време таксите, които събират банките, започнаха да нарастват, който при отделни такси увеличението е 2-3 пъти.

Лихвите по кредитите и депозитите ще останат без съществена промяна през следващите месеци. Това показва анкета на Министерството на финансите сред компании от финансовия сектор – банки, пенсионни фондове, инвестиционни посредници и управляващи дружества.

По отношение на депозитите участващите в проучването са категорични, че лихвите ще останат без промяна. За лихвите по заемите преобладаващите отговори показват, че те също няма да имат съществена промяна. Анкетата обаче показва очакване за леко увеличение на лихвите по заемите в левове (20% от анкетираните), докато по тези в евро лихвите няма да се променят.

По отношение на инфлацията 40% от анкетираните очакват тя леко да се пoвиши, като същият е и делът на тези, които смятат, че ще остане без промяна. 20% прогнозират понижение на инфлацията.

Новините от днес и със задна дата