четвъртък, 23 юли 2020 г.

Депутатите отхвърлиха предложение на Валери Симеонов за хазарта


Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов хазартът да се организира само в петзвездните хотели, курортните комплекси и на 20 км от границата. „За“ предложението на Валери Симеонов гласуваха 13 народни представители, „против“ – 66 и 16 – „въздържали се“.
Лидерът на НФСБ предлагаше нови игрални казина, игрални зали или игри с игрални автомати се организират само в хотели с категория пет звезди, в курортни комплекси и населени места и в територии и населени места, отстоящи на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове.
Депутатите приеха другата част от предложението му, а именно лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино да може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 3 000 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 3 000 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, както и на държавата.

Съгласно приетите текстове лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 000 000 лв. или левовата равностойност в друга валута.
По предложение на ГЕРБ се прие и друг текст, съгласно който не се доказва капитал за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра.

Новините от днес и със задна дата