събота, 18 юли 2020 г.

Двойно повече хора си купиха стаж за пенсия

istock
Два пъти повече българи са си купили стаж за пенсия през първите месеци на тази година спрямо същия период на миналата.

Това показват данните на Националния осигурителен институт. Общо 209 човека са решили да си платят, защото не им стига стажът, за да се пенсионират. Те са два пъти повече спрямо първите три месеца на миналата година, когато от това право са се възползвали 112 българи.

Общо тези хора са дали 2,45 милиона лева, за да си купят стаж за пенсия.

През миналата година 3 856 души са си платили сами вноските за пенсия. От тях в хазната са постъпили близо 14 милиона лева, показват още данните на НОИ.
 
Средно 21 месеца и 16 дни не са достигали на желаещите да се пенсионират през тази година.

Стаж за пенсия може да се купи за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, като няма значение дали са учили в редовна, задочна или вечерна форма. Важно е през това време да не са работили, а за жените и да не са ползвали отпуск по майчинство.
 
Вноски можем внесем и за времето на докторантурата, опредено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор”.

 
И третият вариант е до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Кандидат пенсионерът внася осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като размерът й се определя всяка година със Закона за бюджета и е процент от минималния осигурителен доход за самонаетите. За тази година тя е 19,8% от минималния доход, който от 1 януари е 610 лева.
 
Така през 2020 г. за всеки месец недостигащ стаж ще трябва да се плащат по 120,78 лв. или с близо 10 лева повече, спрямо миналата година.

Новините от днес и със задна дата