четвъртък, 30 юли 2020 г.

Колко стигна външният дълг на България

istock
Брутният външен дълг на страната в края на май е 33,974 млрд. евро (59,9% от БВП), което е с 96,5 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2019 г., обявиха от БНБ. Всяка година дългът намалява с 330 млн. евро. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май е 5,741 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 314,3 млн. евро, а за година се повишава с 335,2 млн. евро.
 
Външните задължения на сектор Банки са 4,369 млрд. евро. Те се понижават с 531,7 млн. евро спрямо края на миналата година. А спрямо месец май 2019 г. дългът на сектор Банки намалява с 205,3 млн. евро.
 
Външните задължения на „Други сектори“ са 10,552 млрд. евро. Те нарастват с 38,6 млн. евро спрямо края на 2019 г., но намаляват с 253,5 млн. евро в рамките на година.
 
В края на май 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13,31 млрд. евро, което е с 82,3 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година вътрешнофирменото кредитиране се понижава с 206,7 млн. евро.
 
От януари до май полученото външно финансиране е в размер на 1,857 млрд. евро, при 2,827 млрд. евро за същия период на миналата година.

От тях 482,3 млн. евро (26% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 496,7 млн. евро (26,7%) за сектор Банки, а 540,6 млн. евро (29,1%) са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до май извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2,215 млрд. евро, при 2,589 млрд. евро година по-рано.

Новините от днес и със задна дата