четвъртък, 16 юли 2020 г.

Пак начисляват лихви за неплатени сметки за парно

Част от мерките, въведени с извънредното положение, за облекчаване на абонатите на парно, вече не са в сила, съобщиха от Асоциацията на топлофикационните дружества в България. От 15 юли 2020 г. отпадат ограниченията за налагане на запори и начисляване на лихви при просрочени задължения, регламентирани в Закона за мерките и действията при извънредно положение, посочват от браншовата организация.
 
До момента действаха текстове в закона, според които срещу физически лица се спират временно всички изпълнителни действия от страна на държавни и частни съдебни изпълнители.

Освен това в периода от 14 март до 14 юли по закон не се налагаха запори на банкови сметки на физически лица, запори върху трудови възнаграждения и пенсии и други.

В закона бяха направени промени, според които действието на някои мерки бе удължено с 2 месеца след отмяна на извънредното положение.

Този срок изтече на 14 юли, поради което след тази дата отпада забраната за начисляване на лихви за забава и неустойки.

Всички просрочени задължения могат да бъдат обявени за изискуеми, както и да бъдат образувани дела, за да се потърси санкцията на съда, а договорите могат да се развалят поради неизпълнение.

Новините от днес и със задна дата