четвъртък, 23 юли 2020 г.

500 лв. помощ за отопление през зимния период

Близо 500 лв. целева помощ за отопление ще получат нуждаещите се за идния зимен сезон, като размерът ѝ беше увеличен с 30 лв. спрямо миналата година.

Тя се отпуска за пет месеца – 1 ноември до 31 март, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, чрез ПИК или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата.

Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в ДСП или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на адрес:

При разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с увреждане, дали има деца и др.

Средномесечният доход за последните шест месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефициент, базиран на възрастта и семейното им положение.

Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 г. с 6,7% няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.
До момента заявления за получаването ѝ са подали 76 138 души. Първите одобрени заявления през юли 2020г. ще бъдат изплатени след 15 август.

През предходния отоплителен сезон 2019-2020 г. са издадени 252 616 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства.

Новините от днес и със задна дата