четвъртък, 16 юли 2020 г.

2 български схеми за субсидиране на заплати одобри ЕК

Евро или не? Има ли опасност от приемането на еврото в България?

Европейската комисия одобри две български схеми за подпомагане на субсидиите за заплати. Първата е удължаване и изменение на схемата, известна като „60/40“.

Мярката се разширява до три допълнителни сектора - друго образование, дентална практика и други здравни услуги, три допълнителни категории служители, отговарящи на условията за отпускане на помощ и се удължава до края на 2020 г.

Тя ще бъде финансирана в рамките на първоначално одобрения бюджет от 1,5 милиарда лева.

Втората схема е с прогнозен бюджет от 40 милиона лева и ще предостави безвъзмездни средства от 290 лева на бенефициент на месец и е отворена за компании от всякакъв калибър и самонаети лица от най-засегнатите от пандемията сектори - транспорт, хотели, ресторанти и туристически агенции.

Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския социален фонд и ще продължи максимум до края на 2020 година.

Новините от днес и със задна дата