събота, 23 май 2020 г.

Колко пари могат да ви удържат от пенсията

istock
От пенсиите се правят удръжки за запори, наложени по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания. Когато пенсионерът има задължение от осигурителни плащания по Кодекса за социално осигуряване (КСО), което не е погасено в срока на доброволно изпълнение, могат да му удържат следните суми:

    когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно – една седма част – или не повече от 42,85 лева;
    когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно – една шеста част;
    когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно – една пета част;
    когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно – една трета част;
    когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно – половината .


Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.
 
Съгласно чл. 88 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определяне размера на удръжката се взема предвид общата сума от изплащаните пенсии и добавки
, в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, ако пенсионерът получава такива, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО.

Новините от днес и със задна дата