четвъртък, 26 септември 2019 г.

Най - голямата тайна, която унищожава природата!? ВИДЕО

Понеделник, 5 Януари, 2015 11:47:56  Катя Стоянова - BurgasNovinite.BG

  Earth care

Оказа се, че ключовите играчи в изменението на климата са … крави, прасета и пилета и други животни.
Въпросът за климата ще бъде обсъден на срещата на Върха в Ню Йорк на 23 септември. Това ще бъде първият път, в който членовете на ООН ще говорят на тази тема от 2009 г. Кампанията е подкрепена и от Пол Макартни, който призовава поне един ден в седмицата да не се консумира месо.

Животновъдството вреди на околната среда в пъти повече от транспорта, чрез отделянето на метан. Произвеждат го най - вече преживните животни като кравите. Докато преживят и връщат храната обратно произвеждат огромни количество метан. Промишлено произвежданото месо разрушава нашата Земя.

 С две думи Земята е заложник на пържолите.



Месото което ядем се превръща във въглероден диоксит и вода. Организацията по прехрана и земеделие (ФАО)  към Организацията на обединените нации – твърди, че годишно 7 516 милиона тона еквивалент на въглеродния двуокис (CO2е),  или 18% от всички парникови газове, идват от  говеда, биволи, овце, кози, камили, коне, прасета и домашни птици. Тези количества несъмнено поставят на сериозен анализ отглеждането на добитъка при търсенето на начини за справяне с климатичните промени. Но доклад на Worldwatch Institute с анализ показва, че отглежданият добитък, заедно с неговите странични продукти,  всъщност е отговорен за най-малко 32 564 милиона тона CO2е на година,  което прави повече от половината от всички парникови газове, причинени от човешката дейност.

Обобщаващата картина на Worldwatch Institute по категории емисиите, идващи от животновъдството, и дава  друга оценка за техния размер и всъщност в  годишните 7 516 милиона тона CO2е  от доклада на ФАО  в чиято сума са включени всички вредни емисии от добитъка – от неговото отглеждане и изхранване  до производството и транспортирането на крайния продукт,  като е отчетен и ефектът от изсичането на гори за паша на добитъка не са точни.
Данните на Worldwatch Institute посочват, че има още 25 048 милиона тона CO2е,  които или въобще не са били регистрирани, или са  причислявани към сектори, различни от животновъдния. Тези, които са отишли в други сектори, са 3 000 милиона тона, което означава, че разликата от 22 048 милиона тона не е отчетена никъде. Когато я прибавим към общата годишна сума от 41 755 милиона тона СО2е от антропогенни източници, получаваме  63 803 милиона тона. Спрямо тази нараснала сума  отчетените в доклада на ФАО 7516 милиона тона годишни емисии CO2е съставляват само 11,8%, а не 18%.
За да бъдат изхранвани животните за промишлено месо се изсичат горите,  за да се засаждат култури за тяхната храна, а те нямат свойството на гората, която неутрализира метановите газове. Половината от цялата житна реколта в света се  използва за изхранването на животните. Китай е страната увеличила най - много консумацията на месо. А една крава в Холандия, където колят 5 милиона крави годишно, например ще произведе толкова парникови емисии, колкото кола изминала 70 000 километра. Това означава да обиколите света с кола. Тази индустрия се оказва най - вредната за човечеството и климата. Индустриалното животновъдство използващата  най - много енергия.

 Ако редуцираме консумацията на месо поне на половина това ще равнява на хиляди спрени от  движение автомобили. А човекът който получи Нобелова награда за филма, за глобалното затопляне, Ал Гор нито веднаж не споменава за най - съществената причина поради, която този фактор съществува.


 233 милиарда кг. месо се изяждат годишно, производството се е увеличило 5 пъти. Един средно статистически европеец изяжда 1800 животни през живота си. Ако консуматорското общество не промени хранителните си навици ще обрече Земята на гибел. Фактите са такива защото хората не са информирани. Запомнете, че само процесът свързан с изпражненията на животните може да се сравни с всички ауспуси на коли камиони и самолети взети заедно. Въпросът, който трябва да си зададе всеки от вас е "Колко пъти в седмицата мога да не ям никакви месни продукти, за да огранича глобалното затопляне и да имам принос към бъдещите поколения и отговорност към майката Земя?". Месото и без това не допринася за вашето здраве!

Видео материалът, който предлагам на вашето внимание е изумителен с фактите, които описват в дълбочина този изключително голям и дълго време скриван проблем от хората, които печелят от тази индустрия. Гледайте това видео, за да разберете истината за месото, каква е опасността от глобалното затопляне водещо до катастрофални климатични изменения.

Новините от днес и със задна дата